Activiteit
20 mei 2021
16:30 uur - 17:30 uur

OT Season closing: Damen Shiprepair Verolme virtual tour (members only)

Speaker: Bas Loohuis, Commercial Director at Damen Shiprepair & Conversion

OT Zuid-Holland
NEN
De uiterste inschrijfdatum is 25 mei 2021
26 mei 2021
11:00 uur - 12:30 uur

Informatiesessie NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van (buurt) batterij-energieopslagsystemen

De NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van energieopslagsystemen is opgesteld om veilig te kunnen werken aan energie opslagsystemen, zoals buurtbatterijgen. Dit is niet geregeld in de NEN 3140 en ook niet hoe dat moet gebeuren. Beide normen gericht op veilige bedrijfsvoering, het veilig werken aan energie-opslagsystemen. De NEN 4288 heeft net als NEN 3140 als uitgangspunt: zorgen voor een veilige bedrijfsvoering. NEN 4288 gaat daarbij specifiek in op batterij- energieopslagsystemen > 25kWh. Deze norm kwam tot stand naar aanleiding van de toenemende decentrale opwekking van elektrische energie De heer.ir. P.V.W. (Paul) Hoorens, consultant hoogspanning en energietransitie bij Croonwolter&dros, lid van de normcommissie, zal een informatiesessie geven over de NEN 4288 voor de toekomstige energie opslagsystemen.

EL Utrecht