Vergadering
10 februari 2020
18:00 uur - 21:00 uur

Jaarvergadering KIVI Regio Zeeland 2020

Het KIVI-regiobestuur legt verantwoording af over het gevoerde regiobeleid in 2019 tegenover zijn leden. Wij staan natuurlijk open voor uw mening over de gang van zaken binnen onze regio en u kunt uw ideeën voor lezingen, bezoeken en activiteiten kenbaar maken.

ZEE Zeeland
LiFi hub for laptop
Telecom
11 februari 2020
18:00 uur - 22:00 uur

Smart Telecom in een nieuw daglicht

Met een mobiel apparaat, zoals een laptop, tablet of smartphone, is informatie via een draadloos netwerk op iedere plek in de wereld toegankelijk. Door het toenemende gebruik van apparaten die op het internet zijn aangesloten neemt de snelheid van gegevensoverdracht echter af. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om snelle en veilige draadloze netwerken te gebruiken; een oplossing voor deze problemen is LiFi. Systemen kunnen lichtgolven moduleren om gegevens te verzenden. De sprekers zullen de visie van deze internet over lichtmogelijkheden uitdragen en toelichten met alles in één oplossingen.

TC Zuid-Holland
Excursie
12 februari 2020
11:00 uur - 16:30 uur

Koninklijke NIOZ, Texel

Excursie naar het Koninklijke NIOZ (Nederlands Instituut Onderzoek der Zee).

RNH Noord-Holland