Jongeren drones3LR.jpg
Bedrijfsbezoek
De uiterste inschrijfdatum is 21 oktober 2019
23 oktober 2019
10:00 uur - 14:00 uur

Studentenactiviteit - Drones in Den Helder

Studenten van een technische hogeschool of universiteit krijgen op 23 oktober de mogelijkheid om via de afdeling Defensie & Veiligheid van KIVI een kijkje te nemen op Maritiem Vliegkamp De Kooy en de faciliteiten aan De Nieuwe Haven in Den Helder. Hier wordt onder meer uitgebreid verteld over de inzet van drones bij defensie.

DV Noord-Holland
logo M&M.png
Symposium
De uiterste inschrijfdatum is 20 oktober 2019
23 oktober 2019
14:30 uur - 20:00 uur

Landoptreden in een nieuwe wereld

Defensie en de Landmacht bevinden zich op een strategisch kruispunt: Nederland, Europa en het trans-Atlantisch bondgenootschap zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Er is sprake van toenemende instabiliteit aan de buitengrenzen, van Russische assertiviteit en Chinese ambities, en steun aan de NAVO is niet voor elke bondgenoot meer even vanzelfsprekend. Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van snelle technologische veranderingen, grote demografische ontwikkelingen, een globaliserende wereld en een veranderend klimaat. Wij nodigen u uit om stil te staan bij deze ontwikkelingen en met ons mee te denken over deze veranderingen.

DV Gelderland
Seminar
De uiterste inschrijfdatum is 17 oktober 2019
23 oktober 2019
16:30 uur - 21:00 uur

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

GEL Gelderland