Congres
9 november 2021
09:00 uur - 19:00 uur

Geotechniekdag 2021

Het thema van de Geotechniekdag 2021 is “Hello World”. Dit thema vertegenwoordigt twee verschillende aspecten van ons vakgebied. “Hello World” staat voor de eerste stapjes die een beginnend programmeur zet. Maar het kan ook gelezen worden als de verhouding tussen ingenieurs en hun omgeving. We zien in de wereld van de civiele techniek snelle ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van digitalisering en datascience. Maar we zien ook dat onze omgeving hogere verwachtingen heeft van onze ontwerpen en inspraak wenst in de oplossingsrichting, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en ecologische impact. Hello World, de geotechnisch adviseur in dialoog met de wereld. De kansen die digitalisering biedt helpen ons om sneller tot de betrouwbare en optimale ontwerpen en projecten te komen waar de omgeving om vraagt. Met het thema “Hello World” van de Geotechniekdag 2021 laten we zien dat Geotechniek midden in deze wereld staat.

GT Utrecht
Smart Health
9 november 2021
19:30 uur - 21:30 uur

Digitale Zorg

De kosten van de zorg rijzen de pan uit, voor de COVID crisis zijn meerdere ziekenhuizen gesloten. In 2018 waren 14 en in 2019 al 20 ziekenhuizen geregistreerd als kwetsbaar en dit aantal is alleen gegroeid door de toegenomen vraag aan zorg. De zorginstellingen zelf ervaren hoge werkdruk en hebben behoefte aan erkenning. Daarnaast legt de automatisering en het veranderingsmanagement een hoge druk op personeel - net als de zorgverlener gewend is aan een nieuw systeem wordt er al weer een nieuwe grote systeemwijziging ingeluid en begint alles van voren af aan. Ondanks het vele nieuws dat de digitalisering van de zorg tegenspreekt lijkt de trend ontegenzeggenlijk ingezet. Zou het u verbazen als uit onderzoek blijkt dat 75% van de Amerikanen bereid zijn om digitale horloges of andere digitale hulpmiddelen zoals Philips' slimme pleisters te gebruiken om het herstelproces na een ziekte te ondersteunen? Ziet u parallel met de mobiele telefoon die niemand nodig had en toch binnen afzienbare tijd succes had?

TC Zuid-Holland
D&E event 2021 (Hybride) Aankondiging
Embedded Systems
10 november 2021
09:30 uur - 17:00 uur

D&E event 2021 (Hybride)

D&E Event 2021 Tijdens het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems Event delen ontwikkelaars en toepassers van embedded systems (hardware én software) kennis van de laatste technologieën en wisselen zij visies en ervaringen uit met vakgenoten. In het lezingenprogramma wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s. Het D&E event 2021 vindt plaats op woensdag 10 november bij Van der Valk hotel Eindhoven.

EL Noord-Brabant
Bijeenkomst
10 november 2021
12:00 uur - 15:00 uur

Project Zeester - verzelfstandiging en verduurzaming Tata Steel Nederland

Lezing met lunch door Peter Zonneveld, gepensioneerd Directeur Danieli Corus (v.h. Hoogovens Technical Services).

RNH Noord-Holland