Online course
31 januari t/m 1 juli 2022

Introduction to Cybersecurity

With billions of devices now online, new threats pop-up every second. Today’s interconnected world makes everyone more susceptible to cyber-attacks.

Zuid-Holland
Webinar
10 februari 2022
15:00 uur - 16:00 uur

E-mobiliteit en Netcongestie

Het stroomnet barst op piekmomenten uit zijn voegen. Gemeenten en netbeheerders roepen de overheid zelfs al op om te stoppen met gunstige regelingen en subsidies voor zonnepanelen. Netcongestie ligt steeds vaker op de loer en brengt risico’s met zich mee: storingen, stroomtekorten en het niet meer kunnen realiseren van nieuwe aansluitingen. Om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden, kan op lokaal niveau bidirectioneel laden een oplossing bieden. Zero Emission | Ecomobiel organiseert om die reden op donderdag 10 februari van 15:00 tot 16:00 uur een Mobility Meet-Up met als onderwerp ‘E-mobiliteit en netcongestie’. Onder leiding van mobiliteitsfanaat Rogier Elshout gaan vier deskundigen met elkaar in discussie over de mogelijkheden die Vehicle to Grid (V2G) kan bieden om tijdelijke pieken in ons stroomnet af te vlakken of op te vangen.

VT Zuid-Holland