Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. InnovA58 heeft daarnaast als doelstelling innovatie op het gebied van duurzaamheid te bevorderen. Innovaties moeten in publiek-private samenwerking worden ontwikkeld, beproefd en zoveel mogelijk toegepast worden bij de wegverbreding van de A58. Daarnaast moeten ze aansluiten bij de RWS-brede transitiepaden en innovatieprogramma’s. InnovA58 wil de markt uitdagen om met innovatieve ideeën te komen en die in de praktijk te testen alvorens ze op de A58 daadwerkelijk toe te passen. De testen worden georganiseerd door het Living Lab InnovA58. Er is een adaptieve programmering voor de periode tot en met 2026. Enkele innovaties zijn of worden reeds gerealiseerd, andere moeten nog opgestart worden.

Duurzame innovaties zijn hard nodig om te zorgen voor een gezonde toekomst van onze wereld. Ook de wegenbouw draagt een steentje bij. Jaarlijks komen er nieuwe duurzame materialen, materieel en werkwijzen op de markt voor de infrasector. Maar hoe weten we zeker of die nieuwe initiatieven daadwerkelijk een positieve impact hebben?
De Innovatiestrook bij Verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 is dé plek om innovaties te beproeven, ervan te leren en ze verder te ontwikkelen. Projectteam InnovA58 en Rijkswaterstaat starten de realisatie van de Innovatiestrook in 2021. In 2022 moet het project gereed zijn. In opdracht van Rijkswaterstaat legt Infrabouwer Gebr. van Kessel de Innovatiestrook aan in nauwe samenwerking met KWS, beide onderdeel van VolkerWessels. 

Website: www.samenco2wegwerken.nu
Informatie: Gert-Jan van den Dries, E: gertjanvandendries@home.nl

Programma

 -  uur Ontvangst in het informatiecentrum
 -  uur Presentatie over het project
 -  uur Bezoek aan de innovatiestrook en infocentrum