Themabijeenkomst FOXTROT

Op woensdag 29 mei a.s. heeft van 18:00 – 21:00 uur de tweede themabijeenkomst FOXTROT plaats bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). De bijeenkomst is een vervolg op de themabijeenkomst van 11 januari jl. De avond staat in het teken van een korte update van de ontwikkelingen in het programma: wat is er sinds januari gebeurd,  wat is de stand van zaken nu en hoe ziet de komende periode eruit? Daarnaast gaan de deelnemers via enkele vraagstukken in breakout-sessies met elkaar en leden van het programma FOXTROT in gesprek. Hierna wordt de bijeenkomst weer plenair afgesloten.

Achtergrond FOXTROT

FOXTROT initieert en coördineert samen met de krijgsmachtonderdelen alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke modernisering en continuïteit in het landgebonden tactisch mobiele domein. Met de gebruiker centraal denkt het programma na over de effecten van deze transitie voor de militairen in dat domein. Daarnaast legt het samen met de krijgsmachtonderdelen de randvoorwaarden neer voor materieellogistiek, beheer, opleiding & training etc.. De levering van dit alles wordt afgestemd op de gereedstelling- en inzetprogramma’s van de eenheden en de productiemogelijkheden van de industrie.

Vanuit deze samenwerking creëert het programma de verdere basis voor informatiegestuurd optreden en zorgt ervoor dat de eenheden bij hun belangrijke en gevaarlijke werk de beschikking krijgen over platformen die altijd veilig verbonden en interoperabel zijn met (inter)nationale partners.

 

Graag tot ziens op 29 mei a.s.

Programma

 -  uur Ontvangst, broodjesbuffet - aanmelden verplicht
 -  uur Inloop voor mensen zonder buffet
 -  uur Plenair – terugblik op periode sinds januari en stand van zaken nu
 -  uur Breakout – de deelnemers gaan in kleine groepen uiteen om in gesprek te gaan op enkele vraagstukken.
 -  uur Plenair – afronding en einde