Self healing security software is in staat om zich autonoom aan te passen aan factoren die computersystemen kunnen verstoren. Hiermee is het bij uitstek geschikt voor het tegengaan van cyberaanvallen.

Voor de ontwikkeling is een bijzondere parallel getrokken met de werking van het menselijk immuunsysteem die nog niet eerder is toegepast bij bedrijven. Een fundamenteel verschil tussen ICT-systemen en het menselijk immuunsysteem is het principe ‘disposability.’ Eens in de zoveel tijd vervangt het lichaam zijn eigen biologische cellen. Dit zorgt er onder andere voor dat cellen die ongemerkt besmet zijn geraakt slechts een beperkte tijd een kwalijke invloed in het lichaam kunnen uitoefenen. De uitdaging zat in het bouwen van een systeem dat gedecentraliseerd is, zichzelf repareert en ook het moment herkent om dit te doen. Voor het vernieuwen wordt voortgeborduurd op de bestaande ICT-techniek: Kubernetes. 

Bart Gijsen van TNO vertelt tijdens dit symposium meer over de ontwikkeling en werking van deze speciale software dat tot stand gekomen is in samenwerking met verschillende partners in het Partnership for Cyber Security Innovation (www.pcsi.nl).

Meer info vindt u hier.  

Programma

 -  uur Opening door bestuurslid KIVI DV
 -  uur Lezing
 -  uur Q&A