Op 6 maart heeft de Staatssecretaris van Defensie het plan voor de bouw van 6 Amfibische Transportschepen aangeboden aan de Tweede Kamer. Over enkele maanden zal de Tweede Kamer beslissen of dit project van start mag gaan.

De werkgroep “Politiek en techniek” van de afdeling Defensie en Veiligheid analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs. De werkgroep heeft opmerkingen en suggesties voor vragen over het DMP-A voor de bouw van 6 Amfibische Transportschepen (ATS) als vervanging van 4 OPVs en 2 LPDs, dat Staatssecretaris Christophe van der Maat op 6 maart 2024 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Het DMP-A lijkt goed opgezet, gebaseerd op een bestaand concept van Damen Naval. De werkgroep is wel verrast hoeveel verschillende marinetaken nu in één scheepstype worden gecombineerd.
Ook lijkt het er op, dat de schepen niet met voldoende bewapening en zelfbescherming voor het hogere deel van het geweldsspectrum worden uitgerust, terwijl dat in nieuwe en grotere conflicten die nu dreigen erg belangrijk is.
Verder zou bij de ontwikkeling en bouw niet naar “bewezen” systemen moeten worden gekeken, maar naar de technologie van de toekomst, die over 10 jaar beschikbaar is.


De werkgroep heeft daarom negen vragen over dit DMP-A. Download de vragen via deze link

_____________________________
Den Haag, 2 april 2024
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: dv@kivi.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.

Ben je ingenieur en wil je meewerken aan onze adviezen? Neem contact op via dv@kivi.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Illustratie: Damen Naval