De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft onderstaande opmerkingen en vragen over de DMP-D brief van 15 maart 2019 voor de vervanging van de Alkmaar klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Gezamenlijke verwerving van groot materieel door België en Nederland kan een voorbeeld zijn hoe defensie-materieel-samenwerking in Europa vormgegeven kan worden. Inherent daaraan is dat het eigen nationale belang op sommige punten moet worden opgegeven. De beste militair-technische, R&D en industriële capaciteiten kunnen dan optimaal tot hun recht komen ten voordele van alle partners. Samenwerking moet echter voor iedere partij voordelig zijn om te kunnen bloeien. De werkgroep is niet overtuigd dat dit in dit DMP-D ook het geval is. Ook niet door de ruil met het fregattenproject.

Download het volledige commentaar en vragen via deze link

 

_____________________________
Den Haag, 28 maart 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen? Meldt u dan aan voor onze mailinglist.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Beeld bij Defensie

 

 

web stats