De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over het DMP-A voor de Future Littoral All Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV) voor het Korps Mariniers van 14 juni 2021.Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Download hier een PDF van dit commentaar en de vragen.

Het voornaamste commentaar van de werkgroep is dat Defensie en veelheid aan uiteenlopende functionele eisen probeert te combineren in één type voertuig. Defensie heeft vastgesteld dat geen enkel bestaand voertuig aan de eisen voldoet. Toch wil men proberen Military Off The Shelf (MOTS) voertuigen aan te schaffen en deze aan te passen om toch te voldoen aan alle eisen. De werkgroep maakt zich zorgen of deze aanpassingen technisch haalbaar en operationeel zinvol mogelijk zijn en ook of de kosten van aanpassing werkelijk beheersbaar zijn. Kopen van de plank lijkt in dit geval niet te voldoen. Daarnaast is het geheel onduidelijk aan welke andere functionele en technische eisen het voertuig moet voldoen. 

Verder staat in het DMP-A niet aangegeven wat de geplande technische en operationele levensduur is. Met het oog op de snel veranderende milieur-eisen en de over een aantal jaren te verwachten  veranderingen in beschikbaarheid van tradionele brandstoffen, zoals benzine en diesel, is dat wél van belang voor de in het voertuig gebruikte technologie.

Meer details en vragen over internationale samenwerking, alternatieve financiering en evaluatie na afronding van het project vindt u hier.

 

_____________________________
Den Haag, 25 augustus 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats