De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de op 9 juli 2021 door de Staatssecretaris van Defensie gepubliceerde brief over de herinrichting van het kamp Nieuw Milligen voor het Korps Mariniers. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Download hier een PDF van dit commentaar.

In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat zij ondanks diverse risico’s en bezwaren de uitvoeringsvariant DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) voor de herinrichting van het kamp Nieuw Milligen voor het Korps Mariniers het meest aantrekkelijke vindt.

Onze kennis en ervaring leert dat deze methode heel goed kán werken. Dat is bij MINVWS wel aangetoond. Zoals de STASDEF aangeeft kent de methode wel enkele bezwaren, waaronder een risico op kostenoverschrijdingen en ongewenste beheer-effecten. Defensie tracht deze door het sluiten van overeenkomsten weg te werken. Dat mislukt echter vaak omdat de belangen van, en het krachtenveld tussen, overheid, aanbieder en financier verkeerd worden ingevuld. Een slecht contract leidt tot een slecht resultaat. 
Met name de rol van de commerciële vastgoed-onderneming is bij DBFMO van vastgoed lastig. De overheid tracht vaak alle risico bij de onderneming te leggen en vervolgens onrealistisch zware eisen te stellen. De verdeling tussen bestuursmacht en risico is dan onjuist.

Verder zou de financiering van een groot project als dit niet door de boeken van een  vastgoedondernemer moeten lopen. Dat veroorzaakt een perverse prikkel binnen dat bedrijf.  Voor een omvangrijk project als dit kan het oprichten van een stichting met een deskundig bestuur de bezwaren wellicht beperken. Deze stichting kan dan onder toezicht van Defensie én de investeerder de nodige overeenkomsten afsluiten om alle DBFMO aspecten te realiseren.
Dit model vertoont sterke overeenkomsten met het door ons al enige jaren gepromote model voor grote materieelprojecten. In dit veelgebruikte model (in financiële termen een Special Purpose Vehicle (SPV)) blijft de vastgoedondernemer een dienstverlener en heeft deze geen eigendoms- en investeerders-belang. 

Conclusie is dat de risicoverdeling tussen overheid en aanbieder en de gevolgen daarvan beter moeten worden overwogen. Daarbij is het noodzakelijk om de risico’s te leggen bij de organisatie die deze kan beheersen en daar belang bij heeft. Een speciaal voor dit project opgerichte stichting zou de verschillende belangen met elkaar kunnen verenigen, vooral als deze wordt mede-bestuurd door Defensie.

 

_____________________________
Den Haag, 19 augustus 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats