De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de gevolgen van de deze week door de VS, het VK en Australië bekendgemaakte samenwerking, o.a. op het gebied van onderzeeboten.

Download hier een PDF.

Op 15 september 2021 is door de regeringen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië het belangrijke nieuws van een diepgaande samenwerking op het gebied van Defensietechnologie bekendgemaakt. Deze samenwerking is bekendgemaakt onder de naam AUKUS. 
Het eerste plan onder deze samenwerking betreft de bouw voor Australië van een serie nucleaire onderzeeboten voor operaties in regio van de Grote Oceaan in de omgeving van China. Dit veroorzaakt een duidelijke verandering in de geopolitieke verhoudingen in die regio en daarmee voor de gehele wereld

Het daaraan gekoppelde besluit van de Australische regering om de sinds 2016 lopende order van 12 onderzeeboten t.w.v. initieel 31 miljard euro (de werkelijke kosten waren inmiddels gestegen tot meer dan 55 miljard euro) bij de Franse werf Naval Group te annuleren veroorzaakt mogelijk een aardverschuiving in de rol van Frankrijk, de Europese Unie en de samenwerking in de NAVO op het gebied van Defensietechnologie.

Voor Nederland is van belang dat het Franse bedrijf Naval Group voor het vervangingsprogramma van de onderzeeboten één van de drie kandidaat-hoofdaannemers is om de 4 onderzeeboten te leveren. De technologieontwikkeling voor bouw van de onderzeeboten voor Australië was nauw verbonden aan de plannen voor de Nederlandse onderzeeboten.

Wij adviseren de Tweede Kamer de volgende vragen aan de Minister van Defensie te stellen:

1. De AUKUS samenwerking lijkt vooral ingegeven door het expansionisme van China. Door deze nieuwe samenwerking verandert de geopolitieke situatie. Heeft dit gevolgen voor de aan de Nederlandse onderzeeboten te stellen operationele en technologische eisen, en zo ja, welke?

2. Opzeggen van een al vijf jaar lopende order van meer dan 55 miljard euro is een dramatische stap. Kan de minister onderzoeken om welke reden deze order door de Australische regering is opgezegd en de resultaten van dit onderzoek voor het eind van 2021 aan de Kamer beschikbaar stellen? Daarbij graag aangeven in welke mate deze redenen relevant zijn voor de Nederlandse aanbesteding.

 

_____________________________
Den Haag, 17 september 2021
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie

 

web stats