Op 1 maart heeft de Staatssecretaris van Defensie het plan voor de vervanging van de LC-fregatten aangeboden aan de Tweede Kamer. Over enkele maanden zal de Tweede Kamer beslissen of dit project van start mag gaan.

De werkgroep “Politiek en techniek” van de afdeling Defensie en Veiligheid analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs. De werkgroep heeft opmerkingen en suggesties voor vragen over het DMP-A voor de vervanging van de Luchtverdedigings en Commando Fregatten (LCF), dat Staatssecretaris Christophe van der Maat op 1 maart 2024 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De plannen voor de nieuwe LC-fregatten lijken op basis van het DMP-A goed opgezet, met een helder oog op de behoeften van de Koninklijke Marine. De voorgenomen intensieve samenwerking met de kennisinstituten en industrie  geeft daarbij vertrouwen dat bij de ontwikkeling en bouw niet naar “bewezen” systemen wordt gekeken, maar naar de technologie van de toekomst, die over 10 jaar beschikbaar is.

De werkgroep verwacht daarom dat het een zeer innovatieve scheepsklasse kan worden, maar het DMP-A straalt dat niet uit.
Mede daarom heeft de werkgroep nog wel een tiental opmerkingen en vragen. 

Download onze 10 vragen via deze link.

 

_____________________________
Den Haag, 27 maart 2024
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: dv@kivi.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.

Ben je ingenieur en wil je meewerken aan onze adviezen? Neem contact op via dv@kivi.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Illustratie: Ministerie van Defensie