De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft onderstaande vragen en opmerkingen over het DMP-B voor de vervanging van de M-fregatten, gepubliceerd door de Staatssecretaris van Defensie op 24 juni 2020. Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

De DMP-B brief over de vervanging M-fregatten rondt de tweede grote stap van bij de voorbereiding van de vervanging van de twee laatste M-fregatten. De nieuwe schepen zouden in 2025 en 2026 worden opgeleverd, maar in de brief staat dat dit helaas 3 jaar later wordt. 

Het doet de werkgroep een groot genoegen om in de DMP-B brief te lezen dat deze fregatten worden ontworpen en gebouwd op een wijze die gebruikelijk en effectief is voor een geavanceerde opdrachtgever. Dit past volledig bij ons land met een volwassen scheepsbouwindustrie en een grote kennisbasis. 
Daarbij is van extra belang dat het militaire deel van deze kennisbasis bij TNO, MARIN en andere kennisinstituten op unieke wijze wordt gefinancierd en onderhouden door de overheid

Uit de B-brief is af te leiden dat iteratie tussen verschillende oplossingen vanuit een sterke kennisbasis met een betrouwbare partner als “architect” van wezenlijk belang is om tot een zeer effectief ontwerp te komen. Zowel qua capaciteiten, planning als prijs!

Ondanks een positieve ontvangst heeft de werkgroep nog enkele vragen over het DMP-B. Deze vindt u hier.

_____________________________
Den Haag, 2 juli 2020
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Mediacentrum Defensie 

 

 

web stats