De werkgroep “Politiek en techniek” van de afdeling Defensie en Veiligheid analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

Op 3 april 2023 publiceerde de regering de DMP-D brief voor het project ‘Vervanging M-fregatten (ASWF)’

De werkgroep Politiek en Defensietechniek is onder de indruk van het innovatieve karakter, de toekomstgerichtheid en de grootte van het schip. En ook dat dit voorbereid is op nieuwe ontwikkelingen zoals een high energy laser systeem. Dat stelt immers hoge eisen aan de energievoorziening.

Daarom heeft de werkgroep slechts enkele vragen aan de Tweede Kamer gesuggereerd over toekomstgerichtheid en groeipotentieel van de nieuwe schepen:

 1. In welke mate wordt het schip voorbereid op verdediging tegen ballistische raketten (missile defence) v.w.b. sensoren, dataverwerking en lanceerinstallatie?
   
 2. Het is verwachtbaar dat er in de toekomst onbemande of autonome systemen worden ontwikkeld of beschikbaar komen om vanaf schepen in te zetten (UAV, USV, ground effect aircraft, ed.). 
  In welke mate zijn er modulaire uitbreidingsmogelijkheden voor fysieke plaatsing en commandovoering?
   
 3. Uitstekend dat dieselmotoren worden gekozen die straks ook geschikt zijn voor duurzame brandstoffen. Het is echter nog onzeker welke duurzame energiebronnen de race gaan winnen: synthetische diesel, biodiesel, ammoniak, waterstof, micro-kernreactor of nog iets anders.
  Is het ontwerp zodanig modulair dat deze motoren ook door een andere bron van elektrische energie kunnen worden vervangen?

 

_____________________________
Den Haag, 6 april 2023
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: dv@kivi.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.

Ben je ingenieur en wil je meewerken aan onze adviezen aan de Tweede Kamer? Neem contact op via dv@kivi.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Illustratie: Ministerie van Defensie