Elektrificatie is essentieel voor de overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Deze energietransitie speelt een essentiële rol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Echter: het net is vol en er is te weinig capaciteit en personeel om snel tot oplossingen te komen.

Hoe kan ‘Inbreiden’ – fors meer rendement halen uit bestaande systemen -, uitkomst bieden? Hoe kunnen energieverliezen worden verkleind? Hoe kan de installatie worden geoptimaliseerd? Deze vragen zullen tijdens deze bijeenkomst worden toegelicht.