LiFi hub for laptop
Telecom
11 februari 2020
18:00 uur - 22:00 uur

Smart Telecom in een nieuw daglicht

Met een mobiel apparaat, zoals een laptop, tablet of smartphone, is informatie via een draadloos netwerk op iedere plek in de wereld toegankelijk. Door het toenemende gebruik van apparaten die op het internet zijn aangesloten neemt de snelheid van gegevensoverdracht echter af. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om snelle en veilige draadloze netwerken te gebruiken; een oplossing voor deze problemen is LiFi. Systemen kunnen lichtgolven moduleren om gegevens te verzenden. De sprekers zullen de visie van deze internet over lichtmogelijkheden uitdragen en toelichten met alles in één oplossingen.

TC Zuid-Holland
EnergieTransitie
13 februari 2020
09:30 uur - 17:00 uur

Energy Storage Event 2020

Het Energy Storage event informeert u met een breed programma met lezingen over energieopslag. U krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van energy storage. De neutrale kennisoverdracht biedt u deskundigheid over de voordelen met de technologie. Met aangescherpt beleid voor de verduurzaming van de economie, de opkomst van wind- en zonne-energie en dalende accuprijzen ontstaan nieuwe business cases voor energieopslag.

EL Utrecht
EnergieTransitie
De uiterste inschrijfdatum is 24 maart 2020
25 maart 2020
13:00 uur - 18:00 uur

“Waterstof in NL: Energie voor de toekomst?”

Dit symposium is bedoeld om de Ingenieurs bij het KIVI een stem te geven die gehoord wordt in het proces van de energietransitie en te laten zien wat de stand van de techniek is m.b.t. de uitdagingen. In dit symposium worden de gas- en elektriciteitsnetwerken besproken, de eerste ervaringen met een wijk verwarmd d.m.v. waterstof cv-ketels en de mogelijkheden van andere systemen van omzetting van elektriciteit naar waterstof bij een hogere efficiency dan bij conventionele elektrolyse.

EL Zuid-Holland