Energietransitie
18 mei 2021
15:00 uur - 16:45 uur

Dutch Power: The Digital Disruption

De digitale revolutie verandert onze wereld op de meest ingrijpende manieren en het tempo van veranderingen versnelt exponentieel. Gesteld kan dan ook worden dat we ons bevinden in THE DIGITAL DISRUPTION. De digitale transformatie is noodzakelijk voor de realisatie van de energietransitie. We zitten niet stil en we zijn volop bezig om grip te krijgen op het futureproof maken van onze energie infrastructuur. Er zijn veel vraagstukken en verschillende verschijningsvormen in de digitale energietransitie die ons bezighouden. En ieder met een eigen impact. Onder leiding van moderator Wilbert Prinssen van Technolution, zoomen we samen met Klaas Hommes van TenneT en Ton Brugmans van Stedin in op de gevolgen van de digitalisering voor zowel de transmissiebeheerder als de netbeheerders.

EL Overijssel
Plaatje Kennissessies Smart EnergyNL
Smart Energy
19 mei 2021
15:00 uur - 16:00 uur

Smart Energy NL: Online Kennissessies 2021

​Om kennisdeling te blijven stimuleren organiseert Smart Energy NL een nieuwe reeks online kennissessies. Elke sessie duurt een uur. Een aantal sprekers uit de sector verzorgt een presentatie. Tijdens de sessie kunnen via een chatbox vragen worden gesteld.

EL Noord-Holland
Picture1-logo-6-met EL2050.jpg
Energieopslag
20 mei 2021
11:00 uur - 12:30 uur

Energieopslag: de volgende doorbraak in de energietransitie!

Energieopslag is een sleuteltechnologie voor de energietransitie. In het verduurzamen van de energievoorziening ontstaat er meer vraag naar verschillende toepassingen van energieopslag, maar ook naar nieuwe technologieën. Nederland draagt als kennisland bij aan de ontwikkelingen op het gebied van energieopslagtechnologie. Hoewel er in Nederland (nog) geen grote batterijfabriek staat, wordt er door Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, start-ups en scale-ups hard gewerkt aan nieuwe energieopslagtechnologieën. In dit webinar nemen de Koninklijke Ingenieursvereniging van Ingenieurs KIVI en Energy Storage NL je mee in de laatste ontwikkelingen binnen Nederland. Verschillende technische universiteiten en bedrijven laten zien aan welke energieopslagtechnologie zij werken. Het volledige programma staat op de aankondiging.

EL Utrecht
IT
20 mei 2021
13:00 uur - 15:45 uur

IT Infra event 2021 (digitaal)

Op donderdagmiddag 20 mei organiseert het FHI met een aantal IT Infra exposanten een webinar middag rondom het thema duurzaamheid. Wat kunt u verwachten tijdens het IT Infra webinar? Tijdens dit interactieve webinar informeren de exposanten u over duurzaamheid en het vergroenen binnen de data-industrie. De chat geeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen en een contactmoment met de sprekers te genereren.

TC Utrecht
NEN
De uiterste inschrijfdatum is 25 mei 2021
26 mei 2021
11:00 uur - 12:30 uur

Informatiesessie NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van (buurt) batterij-energieopslagsystemen

De NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van energieopslagsystemen is opgesteld om veilig te kunnen werken aan energie opslagsystemen, zoals buurtbatterijgen. Dit is niet geregeld in de NEN 3140 en ook niet hoe dat moet gebeuren. Beide normen gericht op veilige bedrijfsvoering, het veilig werken aan energie-opslagsystemen. De NEN 4288 heeft net als NEN 3140 als uitgangspunt: zorgen voor een veilige bedrijfsvoering. NEN 4288 gaat daarbij specifiek in op batterij- energieopslagsystemen > 25kWh. Deze norm kwam tot stand naar aanleiding van de toenemende decentrale opwekking van elektrische energie De heer.ir. P.V.W. (Paul) Hoorens, consultant hoogspanning en energietransitie bij Croonwolter&dros, lid van de normcommissie, zal een informatiesessie geven over de NEN 4288 voor de toekomstige energie opslagsystemen.

EL Utrecht
All Energy Day
27 mei 2021
10:00 uur - 17:00 uur

All Energy Day 2021: Recharge Tomorrow

Exciting news! We are happy to announce that Thursday, May 27th 2021, the ninth edition of the All Energy Day will be held: The largest energy event organized for and by students. The theme of this year will be: "Recharge Tomorrow". We want to stimulate new generations of students to contribute to the energy transition by using their knowledge and creativity to find new ways to recharge our world of tomorrow. We aim to invite as many students as the COVID-19 measures wil allow us at that time and we are engaged in finding creative solutions to do so. But no matter how, the event will take place this year! The participating students will experience the latest innovations provided by inspiring companies and create new insights in the sector.

EL Zuid-Holland
Power Electronics event 2021
Power Electronics
8 t/m 10 juni 2021

Power Electronics event 2021

Van 8 t/m 10 juni vindt het Power Electronics event plaats in digitale vorm. Tijdens dit event krijgen bezoekers inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van vermogenselektronica. In drie dagen worden bezoekers door technische en interactieve webinars van de exposanten en plenaire sprekers bijgepraat over actuele thema’s.

EL Utrecht
Plaatje Kennissessies Smart EnergyNL
Smart Energy
16 juni 2021
15:00 uur - 16:00 uur

Smart Energy NL: Online Kennissessies 2021

Om kennisdeling te blijven stimuleren organiseert Smart Energy NL een nieuwe reeks online kennissessies. Elke sessie duurt een uur. Een aantal sprekers uit de sector verzorgt een presentatie. Tijdens de sessie kunnen via een chatbox vragen worden gesteld.

EL Noord-Holland
recent
Webinar
De uiterste inschrijfdatum is 22 juni 2021
23 juni 2021
20:00 uur - 20:45 uur

Ontwerp en bouw bevoorradingsschip Den Helder

Projectleider van het CSS bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) Glijn van Marion zal tijdens het webinar de deelnemers meenemen in het proces van het ontwerp en de bouw van het nieuwe marineschip Den Helder. Voor welke nieuwe technieken wordt gekozen, welke partners zijn daarbij betrokken, hoe worden beleid, technologie ontwikkeling en proven design gecombineerd?

DV Zuid-Holland