Program EnergyNL2050

 

Sterk Verduurzaamd Nederlands Energie Systeem in 2050

Publicatie KIVI Energieplan: met onregelmatige wind en zon is te dealen" in de De Ingenieur 12 maart 2018 White Paper: The Future Dutch full carbon-free energy system, update March 6, 2018 Video opnamen van Symposia EnergyNL2050

De bijeenkomsten werden gehouden in de bibliotheek (Boothzaal) van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute (USI) steeds van 16:00 (inloop vanaf 15:30u) tot 19:30 uur.

De presentaties, gehouden symposia in de periode 2016 - 2017, zijn:

Bijeenkomst 1: Verkenning functionele energievraag (1) op donderdag 13 oktober 2016

1.1 Het Nederlandse energiesysteem, roadmap naar een vergaande verduurzaamd scenario door Ir. Frans Rooijers, CE Delft

1.2 Transport in 2050 binnen strenge CO2 grenzen door prof. dr. Bert van Wee, TU Delft

1.3 Biobrandstoffen, belangrijk voor een duurzame transportsector door  dr. Carlo Hamelinck, Ecofys, Utrecht

1.4 Conclusies en discussie

Bijeenkomst 2: Verkenning functionele energievraag (2) op dinsdag 22 november 2016

2.1 Naar een duurzame industrie in een net-zero carbon world door prof. dr. Ernst Worrell, Universiteit Utrecht

2.2 Naar een CO2-arme procesindustrie door electrificatie van de chemie door dr. Martijn de Graaff, TNO/VoltaChem

2.3CO2 reductie in de staalproductie door ing. Hans Kiesewetter, Group Environment Tata Steel

2.4 Verduurzamingsaanpak bij AkzoNobel door Ir. Remko Ybema MSc, AkzoNobel

2.5 Conclusies en discussie

Bijeenkomst 3: Hernieuwbare energie op donderdag 09 februari 2017

3.1 De totale functionele energievraag 2050 in Nederland voor warmte (hoge en lage temperatuur), transport en elektriciteit

3.2 Opwekking energie uit duurzame bronnen potentie van wind, PV, biomassa, enz. in Nederland.

3.3 De potentie van de offshore windenergie op de Noordzee om optimaal gebruiken voor Nederland en heel Europa betrouwbare (elektrische) energie te leveren. kijk op  Youtube TenneT op het Doggersbankeiland.

3.4 Conclusies en discussies.

Bijeenkomst 4: Een scenario voor het sterk verduurzaamde energiesysteem in 2050 met CO2-uitstoot (veel) minder dan 20Mton op donderdag 20 april 2017

4.1 De energievraag in 2050, een scenario gesimuleerd met reële weer- en wind gegevens in een realistische optie, gebaseerd op de resultaten uit de bijeenkomsten EnergyNL2050-1, -2 en -3 door Marcel Weeda ECN.

4.2 De mix van energiebronnen in een Flexnet (Energiesysteem in 2050) met zijn mogelijke en haallbare scenario's door Jos Sijm (ECN).

4.3 Het proces van transitie met financieel/economisch optimalisatie van de mix van energiebronnen en mogelijke toe te passen technologiën, zoals "Electricificeren van de Chemische Industrie" door Robert de Kler.

4.4 Hoe gaan we het nu doen? door Joris Knigge met "De Topsector Energie over de weg naar 2050".

4.5 Paneldiscussie over de energie transitie met o.l.v. Marcel Weeda (ECN) met sprekers + extra panelleden, bestaande uit Jos Sijm (ECN), Joris Knigge (Topsector Energie), Robert de Kler VoltaChem, Gijs Zeestraten (EZ) .

Deze link voert naar de video opnamen tijdens de bijeenkomsten.

De eindrapportage van het energieplan in de vorm white paper "The Future Carbon-Free Energy System in 2050" en de Publicatie Energieplan in de De Ingenieur zijn nu te downloaden.

Klimaatafspraken in Parijs

Met de aankondiging "Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord" op 23-03-2018 geeft de regering invulling aan de afspraken op de klimaattop in Parijs met de urgentie om wereldwijd de CO2 uitstoot naar bijna nul te brengen. In 2016 is een groep van de Afdeling Elektrotechniek een energieplan gaan opzetten met het thema "The future of Dutch carbon-free Energy System in 2050", De symposia van de EnergyNL2050 serie en de uitkomsten van de 4 bijeenkomsten sluiten nauw bij aan bij de actuele discussie over noodzaak tot vergaande vermindering van de CO2 uitstoot en de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Deze zijn gestart met het door Kamp openbaar gemaakte energieagenda d.d. 8 december 2016 van het kabinet Rutte 1 en de hoofdlijn van het Energiebeleid en de route naar een CO2-arme energievoorziening maakte de actualiteit van het project EnergyNL2050 nog eens extra duidelijk.

EnergyNL2050

In de eerdere serie EU2050powerlab hebben deskundige sprekers uitgelegd hoe ons elektriciteitssysteem er in 2050 mogelijk kan uitzien. Dat was gebaseerd op een extrapolatie van het huidige elektriciteitsverbruik. EnergyNL2050 gaat over de totale energiebehoefte die veel groter is en bestaat uit elektriciteit, warmte en brandstoffen.

Energiedialoog

De overheid heeft het energierapport uitgebracht in 2015 met een blik op 2050 en voert nu de energiedialoog. De output van deze dialoog, gecombineerd met andere input, moet leiden tot een beleidsdocument in de herfst van 2016. Ook daar is de CO2 reductie een hoofdthema. Een reden te meer om dieper in te gaan op de achtergronden in EnergyNL2050.

De serie bestond uit vier bijeenkomsten EnergyNL2050:

In de eerste en tweede bijeenkomst is de samenstelling van de Nederlandse energievraag besproken en de mogelijkheden voor sterke verduurzaming daarvan, met het analyseren van de vraag van de verschillende sectoren, zoals transport, mobilteit, chemische industrie en staalproductie, die veel energie nodig hebben.

In de derde bijeenkomst is het aanbod van energie gepresenteerd. Een groot aandeel zal komen uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon.
In deze bijeenkomst was de nadruk komen te liggen op:

  • Hoe kunnen we de energievraag aanpassen aan de variabiliteit van het aanbod en
  • Hoe zal het elektriciteitsnetwerk moeten worden aangepast?

De vierde bijeenkomst was gewijd aan de bespreking van een sterk verduurzaamd energiescenario, gericht op een zodanige lage CO2 uitstoot.

Zo zijn we tot een energieschema komen, waarbij we voldoen aan de verwachte doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren tot (veel) minder dan 20 Mton en hebben tevens te onderzocht of een geheel CO2 vrije energieproductie mogelijk is. Gaandeweg bleek dit beter mogelijk, dan oorspronkelijk was te voorzien.

Uitgangspunt

Basis was een rapport dat door CE-Delft is gepubliceerd op vraag van het RLI-instituut met de titel :Verkenning functionele energievraag en CO2-emissies tot 2050. In dit document zijn beschouwingen en scenario's van o.a. Greenpeace meegenomen.

Rapportages

De Nieuwsbrief EnergyNL2050 versie 4.1 en de white paper "The Future Carbon-Free Energy System in 2050" en de Publicatie Energieplan in De Ingenieur

2018-03-21 KIVI energieplan: met onregelmatige wind en zon is te dealen 2017-11-09 ECN: Zes keer meer vraag naar flexibiliteit in 2050; rol voor opslag kleiner dan gedacht You have been invited to view Mediasite presentations on the following topic: Energy NL 2050

Nieuwsregister met items over het energieplan, die de basis kunnen vormen voor een kansrijke transitie zijn te vinden onder Newsarticles and Subjects for Progam EnergyNL2050.

De eerdere programma's van KIVI Elektrotechniek zijn uitgevoerd en de presentaties zijn te downloaden op:

EU-2050 Power Lab en Home Lab 2050