Beleid

Het KIVI-E bestuur onderhoudt goede contacten met de elektrotechnische studieverenigingen in het vakgebied elektrotechniek op universiteiten en hogescholen.

De KIVI Afdeling Elektrotechniek is zeer geïnteresseerd in meer contacten met de studieverenigingen in het vakgebied op universiteiten en hogescholen. Studieverenigingen die hieraan mee willen werken worden uitgenodigd om contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling.

Excursies en lezingen voor studenten

De meeste bedrijfsbezoeken en lezingen van de KIVI Afdeling Elektrotechniek zijn voor een minimal bijdrage toegankelijk voor studenten.

Subsidiëring voor activiteiten van studieverenigingen Elektrotechniek

In bepaalde, specifieke gevallen levert KIVI Afdeling Elektrotechniek een financiële bijdrage aan activiteiten van de studieverenigingen. Meer informatie hierover bij de penningmeester van de afdeling

Samenwerking met studieverenigingen Elektrotechniek

In Eindhoven, Delft en Twente leveren de studieverenigingen al een nuttige en gewaardeerde bijdrage aan de organisatie van lezingen en excursies. Ze hebben zitting in de activiteitencommissies, inspraak in de samenstelling van het activiteitenprogramma. De leden van KIVI-E ondersteunen het organiseren van grote conferenties of symposia.

Naast een nuttige ervaring draagt deze samenwerking bij aan een netwerk van dat pas kan komen bij het vinden van stage- en afstudeerplaatsen, het vinden van een baan en het opbouwen van een carrière.

KIVI Elektrotechniek prijs

Bij de feestelijke uitreiking van de KIVI-E prijs, die veel mediabelangstelling trekt, wordt een vertegenwoordiging van de studieverenigingen uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Studieverenigingen op de Universiteiten en Hogescholen

Elke opleiding heeft een eigen studievereniging. Dat is een club voor en door studenten met als doel het voor elkaar zo aangenaam en leerzaam mogelijk te maken. Zo organiseert de vereniging excursies en buitenlandse studiereizen, vaak in samenwerking met de faculteit.

De studieverenigingen van de TU Eindhoven (TU/e) voor Elektrotechniek zijn:

De sponsoring van e.t.s.v. Thor is tot stand gekomen, zoals is vermeld op de site van Thor.

Sponsoring Smart Grids symposium

On September 8 2017 the sponsoring contract between Thor (association of Electrical Engineering students at TU/e) and the KIVI section Electrical Engineering has been signed. The sponsoring is intended to support the symposium Smart Grids: Integrating Sustainable Renewable Energy.  The symposium is organized to celebrate the 60th birthday, and therefore its 12th lustrum of Thor. Congratulations Thor!

During this symposium different subtopics concerning integrating sustainable renewable energy, the control of such systems and power electronics related to smart grids will be discussed. It will take place on the 6th of December 2017, in the Auditorium on the campus of the Technical University of Eindhoven.

Sponsoring this event perfectly fits the KIVI-EE strategy to promote activities with students and young professionals on the one hand and to stimulate discussions on the energy transition on the other hand. The contract has been completed and will be executed in close collaboration with the KIVI students Eindhoven section.

De studieverenigingen van de TU Delft voor elektrotechniek zijn:

Electrotechnische Vereeniging (ETV)

met sponsoring door KIVI-Electrical Engineering in 2017

Sterkstroomdispuut van de Electrotechnische Vereeninging 

De studievereniging van de Universiteit Twente voor Elektrotechniek is:

E.T.S.V. Scintilla

Scintilla is specifiek gericht op Elektrotechniek en organiseert eens in de twee jaar een symposium. Hierbij worden allerlei sprekers uit het bedrijfsleven en de academische wereld uitgenodigd om een lezing te houden over allerlei onderwerpen die met elektrotechniek te maken hebben. Het laatste symposium was "City of the Future" op 4 oktober 2017 met als dagvoorzitter ing. Richard van Heijningen (Voorzitter KIVI Afdeling Elektrotechniek), Van dit symposium is door E.T.S.V. Scintilla een uitgebreide fotorapportage gemaakt. Een kleine selectie

De hogescholen voor Elektrotechniek zijn:

Fontys Hogeschool Eindhoven

Elk jaar worden door de studenten van de technische opleidingen van Fontys Hogescholen bij de studie Physics aan de Fontys Engineering in Eindhoven door de studenten projecten uitgevoerd voor het bedrijfsleven.

In deze afdeling werken de studenten in groepen van 4 tot 6 personen aan een probleem, wat komt uit de beroepspraktijk. De studenten hebben de afgelopen maanden hun krachten gebundeld in meer dan 18 uitdagende (ASIA) projecten .

Deze projecten zijn opgedeeld in projecten, waar de projectgroep enkel bestaat uit natuurkunde studenten en ook projecten waarbij Fontys Technische Natuurkunde (TN) samenwerkt met (internationale) studenten van Fontys Engineering (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, toegepaste wiskunde).

De opdrachten zijn realistische opdrachten voor fysisch ingenieurs. Enkele opdrachten zijn in samenwerking met engineering, waardoor multidisciplinair samenwerken tot de mogelijkheden behoort.

Tijdens deze dag wordt de KIVI-Fontys jaarprijs uitgereikt voor de beste genomineerde projecten. Er zijn door de Fontys ASIA organisatie 5 projecten genomineerd voor deze KIVI prijs.

De resultaten daarvan zijn onlangs op woensdag 7 juli online gepresenteerd aan de KIVI jury. Dit gebeurde in een KIVI/Fontys-event dat voorafging aan het Fontys symposium Engineering & Technology in Practice.

Zie verder het  Verslag van Mini Symposium Fontys Engineering Physics.

Avans Hogeschool Eindhoven