Taak

Het organiseren van activiteiten van belang voor de leden van de Afdeling Elektrotechniek in het zuiden van het land (het gebied onder de grote rivieren).

Doelgroep

De activiteiten staan open voor alle leden van KIVI, ongeacht waar deze woonachtig of werkzaam zijn. Leden mogen ook een introducé meebrengen die (nog) geen lid van KIVI is.

Kosten en voorwaarden

Voor leden van de Afdeling Elektrotechniek zijn de activiteiten gratis of wordt er een kleine bijdrage in de kosten gevraagd. Aan leden van overige KIVI-afdelingen en introducé's worden de kosten in rekening gebracht.
Voor studenten Elektrotechniek op een hogeschool of universiteit zijn de activiteiten in het algemeen gratis.

In het geval van excursies, kan een bedrijf vooraf inzicht in de deelnemerslijst vragen of nadere eisen stellen t.a.v. legitimatie. Indien dit het geval is wordt dit bij de aankondiging van de activiteit aangegeven.

Raadpleeg voor bijzonderheden over kosten en voorwaarden de activiteitenkalender op deze website.

Planning van activiteiten

Per jaar worden ca. zes activiteiten georganiseerd. Voor een gedeelte zijn dit excursies naar bedrijven binnen het vakgebied, voor het overige lezingen over nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Getracht wordt de activiteiten te spreiden over het gehele vakgebied.

De planning van de activiteiten wordt afgestemd met KIVI-Regio Zuid. Door deze unieke coördinatie is er in het zuiden van het land buiten het vakantieseizoen bijna wekelijks een activiteit van de samenwerkende KIVI-afdelingen.

Bekendmaking van activiteiten

De activiteiten worden aangekondigd in een brochure die in het zuiden van het land onder de leden van de samenwerkende KIVI-afdelingen verspreid wordt. Daarnaast worden de activiteiten aangekondigd op de website van het KIVI. In bepaalde gevallen worden KIVI-leden waarvoor de activiteit interessant is via e-mail op de hoogte gebracht.

Samenstelling

Er wordt naar gestreefd dat  de activiteitencommissie een representatieve afspiegeling vormt van de bedrijven en organisaties in de regio (Industrie, diensten, universiteiten en hogescholen, studenten).

Werkwijze

Een activiteitencommissie komt circa zes keer per jaar bijeen voor overleg en coördinatie. De bijeenkomsten zijn in het algemeen in Eindhoven of nabije omgeving. In deze bijeenkomsten wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Het selecteren van bedrijven of organisaties voor een interessante excursie of een onderwerp voor een boeiende, interessante lezing.
  • Het toewijzen van de verantwoordelijkheid voor een activiteit aan een activiteitencommissielid. Dit commissielid is vervolgens verantwoordelijk voor de contacten met bedrijven en sprekers, selecteren van een locatie en verdere voorbereidingen.
  • De voorbereidingen voor de programmabrochure.
  • Voortgangsbewaking van lopende activiteiten en het oplossen van knelpunten.
  • Evaluatie van excursies en lezingen. Formuleren en uitwerken van verbetervoorstellen.
  • Coördinatie en samenwerking met de KIVI-kamer bij TU Eindhoven.
  • Contacten met KIVI Afdeling Elektrotechniek, KIVI Regio Zuid, de elektrotechnische studieverenigingen, overige afdelingen van KIVI en verwante verenigingen in Nederland en België.

Contact

Voor contact met de activiteitencommissies verwijzen wij naar de lijst van commissieleden op de betreffende pagina

Activiteitencommissie E - Zuid Research Team EnergyNL2050