Samenstelling Team EnergyNL2050:

De CO2 uitstoot reduceren tot minimaal in 2050 door het verduurzamen Energiesystemen in Nederland

Vanaf 2020 bestaat het kernTeam EnergyNL2050 uit de volgende personen:

dr. ir. E. (Eric) Persoon, e-mail eric.persoon@upcmail.nl
 

ir. L. (Loek) Boonstra, e-mail  lboonstra-1@hetnet.nl


 

ir. K. (Koen) Huizer, e-mail koen@huizermail.nl

ir R. (Richard) Overkamp, e-mail richardoverkamp@live.com

dr. Ir. J. Vleeshouwers, e-mail j.m.vleeshouwers@tue.nl

dr. ir. S.B. (Steven) Luitjens, e-mail luitjenssb@hccnet.nl

 

Contacten met experts:

Vanaf 2020:

EIRES (TU/e) prof. Richard van de Sanden, dr. Mark Boneschanscher

Elektrotechniek TU/e prof. Guus Pemen, prof. Koen Kok

Periode voor 2020:

ECN: Kornelis Blok, dr. Marcel Weeda

CE Delft: Ir. Frans Rooijers

Ecofys: C. Carlo Hamelinck

TNO/VoltaChem: M.P. (Martijn) de Graaff

Tata Steel: ing. Hans Kiesewetter, Tata Steel

Universiteit Utrecht: prof. dr. Ernst Worrell

TU-Delft: prof. dr. Bert van Wee

Akzo Nobel: Remko Ybema MSc