Toekomstig energiesysteem

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven?

Om in de toekomst een netwerk voor duurzame energie te hebben moeten we vandaag met zijn allen een flinke slag slaan. We maken een energietransitie door waarbij wind- en zonne-energie de belangrijkste energiebronnen van ons toekomstige energiesysteem zijn.

Het variabele karakter van deze bronnen vergroot de behoefte aan flexibiliteit in het systeem, ook vanwege de enorme industriële elektrificatie. Opslag en waterstofproductie brengen evenwicht in het systeem en warmte- en waterstofproducten openen nieuwe markten.

Switch to the future

Om hybride systemen te beheren en, nog belangrijker, te valideren en demonstreren zijn energiemanagementsystemen nodig voordat ze op grote schaal worden toegepast. Daarom hebben TNO en Wageningen Research hun krachten gebundeld en het SWITCH field lab opgericht. Een unieke hybride duurzame energiecentrale op kleine schaal.

TNO

TNO onderzoekt er vooral hoe slimme energiemanagement-oplossingen de integratie van grote hoeveelheden door offshore windparken geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem vanaf 2030 kunnen ondersteunen. Wageningen Research richt zich op de toepassingsmogelijkheden van dit soort slimme energienetten in het landelijk gebied.

Programma webinar

Uitdagingen systeemintegratie offshore wind
Jan-Willem Wagenaar, R&D Portfolio Manager Wind Energy, TNO

Energiemanagementsystemen voor toekomstige energiesystemen
Iratxe Gonzalez Aparicio, R&D Portfolio Manager System Integration Wind Energy, TNO
Hoe kunnen slimme energiemanagement-oplossingen de integratie van grote hoeveelheden door offshore windparken geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem vanaf 2030 ondersteunen?

Toepassingen in het landelijk gebied
Chris de Visser gaat in op de toepassingsmogelijkheden van slimme energienetten in het landelijk gebied.
Chris de Visser, Business Unit Manager Wageningen Research

Operationele status SWITCH fieldlab
Jan-Willem Wagenaar

Case: Walstroom in Rotterdam
Floor Schipper, Projectmanager, Port of Rotterdam
Hoe kan in 2030 een hoog percentage zeeschepen 'aan de stekker' worden aangesloten zodat dieselgeneratoren kunnen worden uitgeschakeld?

Rewatch the TNO webinar

On Wednesday, February 1st, 2023 the webinar Switch to the hybrid energy system took place.

You can watch this webinar on demand via the following link:
https://channel.royalcast.com/landingpage/tnowebcasts/20230201_1/

Ontdek technologische en maatschappelijke oplossingen van het toekomstige energiesysteem en de SWITCH-faciliteit in dit webinar