Per 19 oktober is een nieuw bestuur benoemd voor de afdeling Filosofie en Techniek.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Jac van den Broek, voorzitter, Johan Hengst, secretaris en Pavlina Nanou, penningmeester. 

Wij bedanken mede namens de leden van de afdeling, het afgetreden bestuur voor de vele activiteiten die door jaren zijn georganiseerd.

Het nieuwe bestuur zal zich gaan organiseren om ook voor het jaar 2017 een aantrekkelijk programma voor te bereiden voor de leden, in voortzetting van hetgeen gebruikelijk is.