Willem Wolff prijs

“Men moet het verleden kennen om zicht te hebben op de toekomst”

Willem Wolff Prijs

Deze prijs die vanaf 2011 jaarlijks wordt uitgereikt door de afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI/GDT), de Stichting Historie der Techniek en de familie Wolff. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en een plaquette. De prijs dient ter ondersteuning en aanmoediging van kleine musea en lokale initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis.

De prijs is vernoemd naar de werktuigbouwkundig ingenieur Willem Wolff (1921-2009), bij leven onder andere voorzitter van de directie van Akzo Nederland, president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1984-1989) en medeoprichter en eerste voorzitter van de Stichting Historie der Techniek (1988-1994). Onder het motto “Men moet het verleden kennen om zicht te hebben op de toekomst” heeft hij de techniekgeschiedenis altijd een bijzonder warm hart toegedragen.

Voor de prijs komen in aanmerking kleinschalige, spraakmakende projecten en initiatieven op het gebied van techniekgeschiedenis. Deze moeten in elk geval voldoen aan de volgende criteria:

  • Het project of initiatief is tastbaar en/of resulteert in een concreet eindproduct. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop of restauratie van een museaal object, het behoud van technisch erfgoed, een tentoonstelling of een educatief programma.
  • Het is een Nederlands project of initiatief.
  • Het project of initiatief betreft de geschiedenis van de techniek.
  • Het project is financieel en praktisch haalbaar.
  • De Willem Wolff Prijs levert een wezenlijke bijdrage aan het project.

Ieder jaar in het voorjaar wordt de aanmelding voor gegadigden van een prijs opengesteld. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury met vertegenwoordigers van de afdeling Geschiedenis der Techniek van het KIVI, de Stichting Historie der Techniek en de familie Wolff.  Deze jury selecteert een winnaar uit de ingezonden voorstellen.

Overzicht Winnaars Willem Wolff Prijs

jaar

museum

plaats

project

2011

Nederlands IJzermuseum

Ulft

Catalogisering gespecialiseerde boeken

2012

Industrieel Smalspoormuseum

Erica

Restaureren locomotief

2013

Stichting Hollands Glorie

Maassluis

Restaureren sleepboot

2014

Stichting Oude Groninger kerken

Groningen

Lesmethode historische bouwtechnieken

2015

Stichting Haarlemmermeer-museum De Cruquius

Haarlemmermeer

Educatie project pomphuisje

2016

Nederlands Steendruk Museum

Valkenswaard

Project “van steen tot chip”

2017

Nederlands Mijn Museum

Heerlen

Restaureren en tentoonstellen mijnlampen

2018

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Simpelveld

Restaureren draaischijf

2019

Industrie Museum Zeeland

Sas van Gent

Expositie prikklokken

2020

Niet uitgereikt ivm de Corona uitbraak

2021

Nederlands Stoommachine Museum

Medemblik

Project veilig stellen kennisoverdracht

2022

Weverijmuseum

Geldrop

Werkend maken 3 damast weefgetouwen

2023

Museum Zaanse Tijd

Zaandam

Aanschaf unieke klok uit

17eeeuw

 

 

 

 

Meer details zijn te vinden in https://www.transitiestudies.nl/willem-wolff-prijs