Afdeling Kring Caribbean

KIVI-Kring Caribbean ARUBA

De KIVI-Kring Caribbean ARUBA is in oktober 2021 van start gegaan. Het doel is om een netwerk te creëren en kennis over te dragen aan de KIVI leden woonachtig in het Caribisch gebied. Dit willen we bereiken door verschillende activiteiten te organiseren zoals:

  • Conferenties
  • Webinars
  • Lezingen 
  • Excursies
  • Netwerkborrels

Samenvattend: De KIVI-Kring Caribbean biedt op een sfeervolle en leerzame manier de mogelijkheid voor ingenieurs op de ABC eilanden om samen te komen, van elkaar te leren en de kwaliteit van het leven op voornoemde eilanden te verbeteren.

Geïnteresseerden zijn uiteraard welkom! U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden via de link Bestuur hiernaast of via email aan onze account coördinator Elfride Dijkstra (elfride.dijkstra@kivi.nl). Bij Elfride kunt u ook terecht voor overige vragen over het KIVI.

Bestuur KIVI Kring Caribbean ARUBA:

KIVI-Kring Caribbean CURAÇAO 

Op 6 april 2023 is de KIVI Kring Caribbean Curaçao officieel van start gegaan. Het hoofddoel van de KIVI Kring Caribbean Curaçao is het verhogen van de levensstandaard op de eilanden door middel van duurzame technologieën, waarbij mens, natuur en milieu optimaal worden beschermd. Het is belangrijk om te weten dat de integriteit van de ingenieur hierin centraal zal staan. Hiervoor wordt de KIVI-etnische code gebruikt.

Bestuurslid Richenel Bulbaai, decaan Faculty of Engineering van University of Curacao, hield tijdens de openingsbijeenkomst een presentatie met informatie over KIVI en de voordelen van het lidmaatschap. Tevens werden de plannen voor 2023 gepresenteerd. De presentatie van Richenel is te downloaden via deze link

Bestuur KIVI Kring Caribbean CURAÇAO:

Algemeen contact KIVI Kring Caribbean:

Lid worden?

U kunt zich aanmelden als KIVI lid via de KIVI website.

Hebt u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met account coördinator Elfride Dijkstra (elfride.dijkstra@kivi.nl). Ook voor vragen over de activiteiten kunt u bij Elfride terecht.