Dit seminar is een samenwerkingsverband tussen KIVI Regio Gelderland, Regio Oost en de Nederlandse Procestechnologen.

Zes bedrijven presenteren hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid en willen met u in discussie!

Verwerking van biomassa - Energieopwekking - Waterstofproductie - Procesverbetering - BioPlastics

Omschrijving van de presentaties:

Twence: Producent van duurzame energie. Nederland staat voor de uitdaging om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Het realiseren van warmtenetwerken als vervanging van de inzet van aardgas en het verder vergroenen van de elektriciteitsproductie zijn twee belangrijke sporen om deze doelstelling te behalen. Twence is op beide gebieden actief en de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Twence produceert, warmte, stoom en groene elektriciteit door de verwerking van reststromen en biomassa. Twence optimaliseert de bestaande activiteiten voortdurend en realiseert nieuwe innovatieve installaties. Op dit moment wordt gewerkt aan het realiseren van een regionale warmtebaan. Het verder uitbouwen van de zonneparken. Het afvangen van CO2 en het produceren van meer groen gas en groene elektriciteit. De unieke locatie van Twence en de synergievoordelen die het koppelen van verschillende activiteiten biedt, maken Twence een koploper in de energietransitie. Daarnaast heeft Twence recent haar biomassa-energiecentrale omgebouwd zodat naast elektriciteit, ook stoom en warmte opgewekt wordt. Benieuwd hoe Twence de productie en toepassings-mogelijkheden van duurzame energie verder vergroot; Projectmanager Harry Hegeman legt het uit.

BTG-BTL: Gerhard Muggen vertelt over Pyrolyse, het omzetten van biomassa in biobrandstof (Pyrolyse-olie). De toepassingen van deze brandstof en de Empyro fabriek. Empyro is een demonstratiefabriek waarin moeilijk hanteerbare cellulose houdende biomassa door middel van flash-pyrolyse wordt omgezet in biobrandstof. Pyrolyse-olie kan als duurzaam alternatief onder meer worden ingezet voor de efficiënte productie van elektriciteit en hoogwaardige stoom. Bij voldoende beschikbaarheid van pyrolyse olie komen diverse toepassingen, zoals verbranding in stoomketels, gasturbines, dieselmotoren en raffinage tot hoogwaardige chemicaliën en transportbrandstoffen, commercieel binnen handbereik.

HoSt: Eén van de grootste leveranciers van bio-energie installaties in Europa. Herman Klein Teeselink vertelt over de verschillende biogasinstallaties. Een van deze installaties is de ‘Bio-energiecentrale Waalwijk ’. Deze produceert jaarlijks ongeveer 7,5 miljoen Nm³ biogas uit 60.000 ton afval, Voornamelijk putvetten en industrieel biologisch afval. Naast groen gas maakt de installatie vloeibare CO2 en compost. De planning is om daarnaast verschillende kunstmest stromen af te scheiden.

Nouryon: Ziet een belangrijke rol voor waterstof in de energietransitie in Nederland en daarbuiten. Waterstof is, wanneer geproduceerd uit water met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit, een groene energiedrager die o.a. kan worden toegepast in transport maar ook als duurzame bouwstenen in de chemie. Nouryon en Gasunie onderzoeken de mogelijkheid om op het Chemie Park Delfzijl groene waterstof te produceren. Daarvoor willen ze duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken. Met behulp van elektrolyse wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Naast de productie van waterstof zal de fabriek ook worden ingezet om het Nederlandse elektriciteitsnet te stabiliseren. De groene waterstof zal o.a. geleverd worden aan BioMCN, producent van biomethanol. Na plannen voor deze eerste 20 MW fabriek in Delfzijl is Nouryon ook gestart met een haalbaarheidsstudie samen met Tata Steel en Port of Amsterdam voor een 100 MW waterelektrolysefabriek in IJmuiden. Met groene waterstof kan Tata Steel haar emissies bij de staalproductie drastisch terugbrengen.

Wij delen graag onze visie en technische uitdagingen bij het opschalen van deze technologie. Heeft PEM of Alkaline technologie de toekomst? Hoe minimaliseer je de kosten van deze technologie richting de toekomst? Hoe schaal je deze technologie op met welke module grote? Een introductie van onze visie en onze projecten gevolgd door een discussie over de technische uitdagingen.

Bio-plastic: Christiaan Bolck van WUR legt uit hoe duurzame plastics gemaakt worden en welke grondstoffen daarbij worden gebruikt. Ook vertelt hij hoe je ze verwerkt worden en gaat hij in op de verschillende toepassingen.

Apollo Vredestein: Manfred Rudolf vertelt over de Life Cycle Assessment van een band. Wat Apollo Vredestein doet aan keten besparingen en zoemt in op besparing bij de productie van de band.

Programma:

13:30      Ontvangst met koffie/thee

14:00      Opening door de dagvoorzitter Arnold Groot, KIVI Regio Gelderland

14:05      Inleiding door Boelo Schuur, Universiteit Twente

14:15      Presentatie door Harry Hegeman, Twence   

14:45      Presentatie door Gerhard Muggen, BTG-BTL

15:15      Presentatie door Herman Klein Teeselink, HoSt

15:45      PAUZE

16:15      Presentatie door Wouter Blom en Joan Weststrate, Nouryon

16:45      Presentatie door Christiaan Bolck, WUR

17:15      Presentatie door Manfred Rudolf, Apollo Vredestein

17:45      Discussie aan de hand van vragen

18:30      Eindconclusie door Boelo Schuur

18:45      Afsluiting seminar en napraten met een drankje en een broodje

Aanmelden via de KIVI website. Deelname kost € 25,00 voor KIVI leden en medewerkers van de Universiteit Twente, overigen betalen € 40,00. De toegang voor studenten is gratis mits vooraf aangemeld.

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie en thee
 -  uur Opening, inleiding en presentaties
 -  uur Pauze
 -  uur Vervolg presentaties
 -  uur Discussie en eindconclusie
 -  uur Napraten met een drankje en broodjes