Het bestuur van KIVI Regio Noord-West heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een bedrijfsbezoek aan de Waternet drinkwater zuiveringsinstallatie in Vogelenzang.

Introductie
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop: het zuiveren van afvalwater, het maken van drinkwater en – namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – het op peil en schoon houden van oppervlaktewater.
Drinkwater wordt geleverd in Heemstede en in Amsterdam en omgeving: ten oosten van de Amstel komt het water uit de Bethunepolder en wordt het gezuiverd in de Waterleidingplas en de zuiveringsfabriek in Weesperkarspel. Ten westen van de Amstel komt het water uit het Lekkanaal bij Nieuwegein en wordt het gezuiverd in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de zuiveringsfabriek Leiduin in Vogelenzang.

Programma

  • Vanaf 12:45 uur: ontvangst bij bezoekerscentrum De Oranjekom – parkeren op bezoekers parkeerterrein, voor parkeer/uitrijkaart wordt gezorgd
  • 13:00 uur: Uitleg over Waternet drinkwater proces en installatie
  • Verplaatsen naar het Leiduin zuiveringsterrein (5 minuten met auto)
  • Wandeling en uitleg op het zuiveringsterrein
  • Afsluiting met drankje
  • Rond 15:30 uur: einde bezoek

NB
Dit bezoek is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.