Paul de Jong voorzitter
Vincent Kroeze secretaris
Niels Hietberg penningmeester
Brigitte Bruijns lid
Chris Nieuwenhuis vicevoorzitter
Roy Veldhof lid

Het algemene adres van de afdeling is: kivi@utwente.nl