Suggesties voor en bijdragen aan het activiteitenprogramma vanuit de leden van de Afdeling voor Technische Fysica zijn van harte welkom. Die kunt u richten aan technischefysica@kivi.nl met als subject "Ideeënbox".

Indien u opmerkingen of ideeën heeft die de Afdeling voor Technische Fysica van KIVI aangaan, wordt u van harte uitgenodigd deze per e-mail te doen toekomen aan de secretaris via bovenstaand e-mailadres.