Afdeling Technische Fysica

De Afdeling voor Technische Fysica van KIVI is actief op het vakgebied dat tegenwoordig met industrial physics wordt aangeduid: toegepaste natuurkunde in de industrie en in de research.
De leden van de afdeling zijn werkzaam in een groot aantal disciplines. Daarom ontwikkelt de Afdeling voor Technische Fysica activiteiten die

  • de leden een bredere kijk op interessante natuurkunde bieden
  • de leden kennis laat maken met organisaties
  • de leden in staat stellen collega's te ontmoeten en contacten te leggen (netwerken).

Zo organiseert de afdeling werkbezoeken aan bedrijven en instellingen waar vooraanstaand technisch fysisch onderzoek verricht wordt, organiseert lezingen over nieuwe ontwikkelingen in technische fysisch onderzoek, en tracht bijdragen te leveren in discussies over aard, kwaliteit en maatschappelijke problemen waarin technisch fysische aspecten belangrijk zijn.

Bij het verwezenlijken van haar doelen streeft de afdeling naar samenwerking met faculteiten waar natuurkundige ingenieurs worden opgeleid, en met de betreffende studieverenigingen.