Het algemene adres van de afdeling is: transportkunde@kivi.nl.

Ben-Jaap Pielage voorzitter
Jaap Vleugel secretaris
Bert de Groot penningmeester
Hessel Visser lid
Peter Marijnen lid
Theo Dusseldorp lid
William Holvoet lid