Afdeling Transportkunde en Logistiek

Welkom bij KIVI Afdeling voor Transportkunde en Logistiek

Nederland is een distributieland bij uitstek. Zo is Rotterdam een van de grootste zeehavens ter wereld, Schiphol een van de grootste luchthavens, en zijn Nederlandse logistieke bedrijven bijna overal ter wereld wel te vinden. Dit komt niet alleen door haar ideale ligging aan zee in het economische hart van West Europa en haar fiscale voordelen als doorvoerland, maar ook door de veelal in Nederland ontwikkelde technische kennis en kunde op het gebied van Transport en Logistiek.De Afdeling Transportkunde en Logistiek van KIVI houdt zich bezig met de ontwikkeling van deze technische kennis en kunde, en richt zich daarnaast op onderwerpen die een betere beheersing van de goederenstroom mogelijk maken. Deze afdeling verzorgt door het jaar heen activiteiten voor haar ca. 350 leden en andere geïnteresseerden.

Activiteiten

Transportkunde en Logistiek organiseert excursies naar bedrijven waar ontwikkelingen in transport en/of logistiek aan de orde zijn. In het algemeen vindt naast een bedrijfspresentatie en rondleiding een lezing plaats door een expert op een vakgebied dat aansluit bij de kernactiviteit van het bezochte bedrijf. Voorbeelden uit het verleden zijn containerhandling bij ECT, bagage-afhandeling op Schiphol, distributiecentra van Wehkamp, Hema en Albert Heijn. Ook de zware werktuigbouw is deel van het vakgebied: fabrikanten van zware installaties, kranen, bokken, spreaders, lieren enz. worden regelmatig bezocht. Zo werden ook bezoeken afgelegd aan de grote kolen- en ertsterminals in de Haven van Rotterdam en aan het grootste kraanschip ter wereld, de Thialf van Heerema Marine Contractors. Met de excursies van KIVI Transportkunde en Logistiek kom je op plaatsen waar je in veel gevallen nooit zou binnenkomen.

Gina Krog TBA
Lifting Gina Krog Heerema/Mammoet Design of Container Terminals through Simulation TBA

Wanneer en hoe laat?

Bedrijfsbezoeken vinden 6 keer per jaar plaats op werkdagen meestal van 17.00 uur tot 20.00 uur. Laat genoeg om de normale werkdag niet te verstoren. Vroeg genoeg om op tijd thuis te zijn als je dat wilt.

Kennisnetwerk?

Er is geen betere manier om bij te blijven in Transportkunde en Logistiek dan te zien, te horen, en mee te praten over wat er in dit vakgebied gebeurt. Niet alleen de excursie en de lezingen, maar ook een praatje of discussie met een vakgenoot tijdens de borrel houdt je scherp en vergroot je inzicht, netwerk en waarde.

Voor wie?

De bedrijfsbezoeken zijn van belang voor KIVI-leden die werkzaam zijn (of interesse hebben) in transporttechniek en/of goederenstroombeheersing (logistiek c.q. supply chain management), of die werkzaam zijn in de vakgebieden die deze functies mogelijk maken, zoals werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, informatietechnologie, operations research, bedrijfskunde e.d.

Informatie?

Meer informatie krijgt u op www.kivi.nl/tr

Zien is geloven. Theorie zet aan tot nadenken.
De combinatie tussen praktijk en theorie is prikkelend.