Afdeling Werktuigbouwkunde

Spil in techniek


Als werktuigbouwkundige sta je midden in de techniek. Je levert producten af waarin je vaak meerdere disciplines en vakgebieden hebt samengebracht. Door gestructureerde probleem- oplossingen lever je een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van onze samenleving. De KIVI Afdeling voor Werktuigbouwkunde maakt zich sterk voor een grote maatschappelijke waardering voor jouw vakgebied. Maar Werktuigbouwkunde doet meer. De afdeling stelt zich ook ten doel de individuele ingenieur te ondersteunen in zijn of haar beroepsuitoefening met lezingen, bedrijfsbezoeken, presentaties, workshops en opleidingen.

Communicatie


Werktuigbouwkunde is onderdeel van een netwerk van partijen die er binnen en buiten ons vakgebied toe doen, zoals het bedrijfsleven, opleidings- en kennisinstituten, studieverenigingen en de overheid en semi-overheid. Relevante informatie wordt door de afdeling(sleden), gesignaleerd en gecommuniceerd naar de leden via een e-mail nieuwsbrief vanuit KIVIĀ en/of de afdeling.

Kennisnetwerk


Werktuigbouwkunde biedt je een interessante ontmoetingsplaats om in contact te komen met andere leden en met deskundigen uit het vakgebied. Onze afdeling organiseert diverse activiteiten: meestal lezingen en bedrijfsbezoeken en soms symposia.

Studenten


De afdeling richt zich op ingenieurs met een werktuigbouwkundige achtergrond of interesse. Niet alleen afgestudeerden vinden onderdak bij onze afdeling. Ook voor studenten is het aanbod interessant. Door deel te nemen aan activiteiten kun je kennismaken met bedrijven en ingenieurs.
Daarnaast organiseert de afdeling jaarlijks een afstudeerprijs. Ook steunt de afdeling waar mogelijk werktuigbouwkundige studieverenigingen in het organiseren van activiteiten/studiereizen.