Erepenning

De KIVI Erepenning wordt uitgereikt aan leden die verenigingsbreed zeer verdienstelijk zijn geweest.
 

KIVI Erepenning-houders

Uitgereikt in het jaar

  ing. Ernst Oosterveld   2022
  drs. ir. Gijs Breedveld   2022
  ir. Wim de Boom   2019

ir. Dick van de Loo

2017

ir. Jos Meijer

2017

ir. Anco Noordhuis

2017

ir. Eveline Blitz

2009

dr. ir. Marina van Damme-van Weele 

2009

ir. Bert Dekker    

2009

ir. Frank Schoof  

2009

prof. dr. ir. Bart Schultz   

2007

ir. Henny Kimmels   

2005

ir. Geert Carree    

1999

Voor meer informatie over aanvraagprocedures en werkwijze kunt u contact opnemen met het KIVI bureau via 070 - 391 99 00 of info@kivi.nl