Governance Code Veiligheid in de Bouw

De veiligheidscultuur in de bouw verbeteren door samenwerking

 “In Nesselande raakt een bouwvakker bekneld onder groot raamkozijn en overlijdt”. Zomaar een bericht uit de krant van 26 maart 2021. Dit soort berichten zien we te vaak in de bouwsector. Dit moet stoppen en dat kunnen we alleen samen. 

Daarom heeft KIVI de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) mede opgesteld en ondertekend. De lat ligt hoog. Het is onze ambitie om alle ongevallen in de bouwsector, van initiatief- tot gebruiksfase, te helpen voorkomen.

“Ik vind het onacceptabel dat er jaarlijks nog steeds zo’n 20 dodelijke ongevallen in de Bouw en Infra plaatsvinden”, Marc Jonkman Kernteamlid GCVB KIVI

Doel

Het doel van de GCVB is door samenwerking, verantwoordelijkheid en leiderschap bereiken dat we:

 • de omgevingsveiligheid bij bouwwerken en bouwplaatsen verhogen;
 • de constructieve veiligheid verhogen en bijdragen aan veilige bouwwerken;
 • de arbeidsveiligheid in de Bouw en Infra sector verhogen.

Rol KIVI 

Als beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland staat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor de veiligheid van ingenieurs. KIVI is dan ook vanaf de initiatieffase betrokken en richt zich met name op veiligheid in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase, en  arbeidsveiligheid in het totale proces.

Waarom is dit nodig

Veel van onze leden werken in deze sector en het is van belang dat wij veilig kunnen werken aan veilige bouwwerken. Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats en zijn er nog te veel bouwwerken die worden opgeleverd met veiligheidsgebreken (zoals bij de Parkeergarage in Eindhoven en het AZ-stadion).

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) en adviesbureaus (KIVI) de handen ineengeslagen en de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgesteld en ondertekend. We hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd en willen werkwijzen harmoniseren en instrumenten uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken.

“Veel van onze leden werken in deze sector en ik vind het van belang dat wij veilig kunnen werken aan veilige bouwwerken” (Marc Jonkman Kernteamlid GCVB KIVI)

Wat is er bereikt

 • Eén sectorbrede Nationale Veiligheidsdag sinds 2017
 • Invoering van de Generieke Poortinstructie op alle bouwplaatsen, implementatie in 2018 en verplicht v.a. 1 april 2019
 • Kleur van de veiligheidskleding uniform oranje per medio 2019
 • Vanaf 2022 Veiligheid officieel mee laten wegen in Selectie/Aanbesteding
 • Eén beleid reductie aanrijdgevaar per 1 januari 2021

Waar staan wij nu

 • Aantal ondertekenaars/onderschrijvers staat nu op ruim 1.000
 • Ontwikkeling Uniforme Meld App
 • Programma Verbeterplan Veiligheid (= opvolging voorstellen aan de OVV samen met Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, NLingenieurs en VNConstructeurs is dit plan opgesteld. Hierin gaat het vooral om de vraag: “hoe doen we het in de praktijk, waar en hoe kan het beter”.)

Waar gaan wij naar toe

GCVB ontwikkelt zich verder als Agent of Change, geïnitieerd door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en richt zich vooral op de onderwerpen:

 • regie op veiligheid;
 • borgen van constructieve veiligheid;
 • vergroten van het lerend vermogen (leerprojecten).

Wat kan jij bijdragen

 • Meld je aan voor de themagroep die het werk van de GCVB vanuit KIVI ondersteunt
 • Help vanuit de themagroep onderwerpen in te brengen en uit te werken
 • Deel ‘lessons learned’, ‘best practices’ en leer van ongevallen en van elkaar
 • Word ambassadeur van de GCVB in jouw organisatie, deel de kennis en implementeer de tools.
 • Word als organisatie Onderschrijver van de GCVB. Lees hoe het werkt op https://gc-veiligheid.nl/meedoen 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van GCVB 
Word lid van de GCVB LinkedIn group

Voor meer informatie zie:

Algemene informatie GCVB: https://gc-veiligheid.nl/ 
Leren van Incidenten: https://gc-veiligheid.nl/kennis 
Initiatieven en ontwikkelde tools: https://gc-veiligheid.nl/tools