Governance Code Veiligheid in de Bouw

De veiligheidscultuur in de bouw verbeteren door samenwerking

“In Nesselande raakt een bouwvakker bekneld onder groot raamkozijn en overlijdt”. Zomaar een bericht uit de krant van 26 maart 2021. Dit soort berichten zien we te vaak in de bouwsector. Dit moet stoppen en dat kunnen we alleen samen. KIVI heeft daarom de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) mede opgesteld en ondertekend. De lat ligt hoog. Het is onze ambitie om alle ongevallen in de bouwsector, van initiatief- tot gebruiksfase, te helpen voorkomen.

“Ik vind het onacceptabel dat er jaarlijks nog steeds zo’n 20 dodelijke ongevallen in de Bouw en Infra plaatsvinden”. Marc Jonkman, Kernteamlid GCVB namens KIVI.

Doel

Het doel van de GCVB is door samenwerking, verantwoordelijkheid en leiderschap bereiken dat we:

 • de omgevingsveiligheid bij bouwwerken en bouwplaatsen verhogen
 • de constructieve veiligheid verhogen en bijdragen aan veilige bouwwerken
 • de arbeidsveiligheid in de Bouw en Infra sector verhogen

Rol KIVI 

Als beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland staat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor de veiligheid van ingenieurs. KIVI is dan ook vanaf de initiatieffase betrokken en richt zich met name op veiligheid in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase, en  arbeidsveiligheid in het totale proces.

Waarom is dit nodig

Veel van onze leden werken in de bouwsector en het is van belang dat zij veilig kunnen werken. Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats en zijn er nog te veel bouwwerken die worden opgeleverd met veiligheidsgebreken (zoals bij de Parkeergarage in Eindhoven en het AZ-stadion).

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek), adviesbureaus en KIVI de handen ineengeslagen en de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgesteld en ondertekend. We hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd en willen werkwijzen harmoniseren en instrumenten uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken.

“Veel van onze leden werken in deze sector en ik vind het van belang dat wij veilig kunnen werken aan veilige bouwwerken”. Marc Jonkman, Kernteamlid GCVB namens KIVI.

Wat is er bereikt

Waar staan wij nu

 • Aantal ondertekenaars/onderschrijvers staat op ruim 1.100 per 2023.
 • Structurele aandacht voor TOP5-veiligheidsrisico’s in de bouw: aanrijdgevaar, vallen van hoogte, elektrificering, hijsen en transport van bouwdelen en materialen en gevaarlijke stoffen.
 • Verbreding van samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de gehele keten met een steeds groter aantal branchevertegenwoordigers.

Waar gaan wij naar toe

 • Ontwikkeling Uniforme MeldApp binnen een breed Individueel Leer- en Ontwikkel Platform (iLOP) met Bouwend Nederland en SSVV.
 • Programma Veiligheid in de Bouw samen met NLingenieurs, Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw en VNconstructeurs met het doel om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector te vergroten. Er zijn drie focusgebieden: regie op veiligheid, borgen van constructieve veiligheid en het versterken van lerend vermogen. 

Wat kan jij bijdragen

 • Meld je aan voor de themagroep die het werk van de GCVB vanuit KIVI ondersteunt.
 • Help vanuit de themagroep onderwerpen in te brengen en uit te werken.
 • Deel ‘lessons learned’, ‘best practices’ en leer van ongevallen en van elkaar.
 • Word ambassadeur van de GCVB in jouw organisatie, deel de kennis en implementeer de tools.
 • Word als organisatie Onderschrijver van de GCVB. Lees hier meer

Meer informatie