Kortingen

Als lid van KIVI profiteer je van aantrekkelijke kortingen.


discount tech magazines

Korting op vakbladen

Korting op vakbladen

Korting voor leden die op hetzelfde adres wonen

Indien u met een ander lid op hetzelfde adres woont en u samen met dat lid slechts één exemplaar van De Ingenieur wilt ontvangen, dan kunt u een korting van € 85,00 op de contributie van één van u beiden aanvragen. Voorwaarde is dat u beiden een regulier en/of seniorlidmaatschap heeft. De korting wordt toegepast op de contributie van één van beide leden en geldt voor de periode dat beide leden op hetzelfde adres woonachtig zijn. Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat en bovengenoemde korting wordt toegekend, dan wordt deze naar rato berekend.

echtgenotenkorting.jpg