Persoonlijke ervaringen

KIVI-ingenieurscoaches: “Ratio versus emotie”

Drs. ing. Roderick Baro stond aan het begin van zijn carrière toen hij voor de eerste keer in aanraking kwam met een KIVI-ingenieurscoach. 
“Ik was lid van, toen nog, KIVI NIRIA en kwam via de Ledenservices in contact met een ingenieurscoach. Die heeft mij geholpen toen ik in de laatste fase van mijn opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam niet wist wat ik daarna nu precies wilde gaan doen. Misschien toch nog doorstuderen aan een Technische Universiteit, werken, een combinatie werken en studeren? Ik wist echt niet wat te doen. Omdat studenten destijds nog meerdere opleidingen tegelijk konden volgen onder het ‘standaard-collegetarief’ was ik met het schakeljaar voor een Master Bouwkunde begonnen. Vanaf het begin kwamen eigenlijk al de twijfels of dit nu wel was wat ik wilde. Dat was de eerste reden om de ingenieurscoach te raadplegen. Hij heeft mij geholpen door mijn situatie te reflecteren en mij te confronteren met de vraag wat ik nu écht wilde. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat dat dus niet het volgen van een Master was.”

Baro is momenteel naast Vergunningverlener Gebouwde Omgeving bij de gemeente Utrecht ook eigenaar van Ingenieursbureau Baro. 
“Als vergunningverlener bij de gemeente heb ik heel veel kennis opgedaan van de wet- en regelgeving van de bouw. In de loop der jaren heb ik geconstateerd dat de wet- en regelgeving alleen maar complexer is geworden. Zo is de wet- en regelgeving van de bouw meer verschoven naar de ruimtelijke ordening en deze weer verschoven naar wet- en regelgeving van de milieu met natuur en water. Hiervoor is ook weer een nieuwe wet in de maak, waarbij een stuk of 14 wetten en 80 besluiten worden geïntegreerd. Bovendien wordt getracht de bouw verregaand te privatiseren door van oudsher gemeentelijke taken (zoals toetsing van aanvragen en toezicht van bouwwerkzaamheden) aan de markt over te laten.
Parallel hieraan ondervond ik dat er:
A. vraag was naar mensen die kennis van zaken hebben op dit gebied én in mogelijkheden denken en
B. teveel mensen (particulieren, ondernemers en aannemers) problemen ondervonden met het jargon en het cliché van de ambtenaar. Het duurde even voordat het spreekwoordelijke kwartje bij mij viel, maar in dit vakgebied kan ik mensen helpen. Na enige aarzeling heb ik besloten om ook voor mezelf te beginnen.”


Daarmee vielen voor Baro ook veel puzzelstukjes op zijn plek.
“In eerste instantie ben ik ooit begonnen met de opleiding Geneeskunde met de gedachte mensen te helpen. Uiteindelijk doe ik dat nu niet in de gezondheidszorg, maar in de bouw.”

Momenteel volgt Baro zijn passie. De rol van de KIVI-ingenieurscoaches is daarin groot geweest. 
“Ze helpen je bij het oplossen van concrete problemen door zelfreflectie en je vanuit een andere standpunt naar de casus te laten kijken. Op die manier herijk je als het ware je eigen standpunten. Zelf lukt het je haast niet omdat het erg lastig is om uit het proces te stappen en er onafhankelijk en met een frisse blik naar te kijken.”

Baro ziet ook een duidelijk verschil tussen een ingenieurscoach en een personal coach. 
“Mijn ervaring is dat een ingenieurscoach je het best kan helpen bij het oplossen c.q. het verschaffen van helderheid op externe (praktische) problemen. Bij een werkcoach of personal coach ligt het accent veel meer op het gebeid van interne problemen. Of beter gezegd mijn ervaring is dat een ingenieurscoach bijzonder geschikt is voor rationele problemen en een werkcoach meer voor problemen c.q. blokkades van je psyche. Kortweg, ratio versus emotie.”

Baro zou het andere ingenieurs dan ook aanraden om met een KIVI-ingenieurscoach te gaan praten. 
“Ze delen hun ervaring met je, hun visie op het probleem, maar laten je bovenal je probleem vanuit een andere perspectief bekijken wat je weer nieuwe inzichten geeft.”

"Ratio versus emotie"
“Ik kan het andere ingenieurs aanraden om met een KIVI-ingenieurscoach te gaan praten. Ze delen hun ervaring met je, hun visie op het probleem, maar laten je bovenal je probleem vanuit een andere perspectief bekijken wat je weer nieuwe inzichten geeft”.

KIVI-lid drs. ing. Roderick Baro maakte gebruik van KIVI-ingenieurscoaches.