Omschrijving

Dit is de nieuwe datum voor de uitgestelde excursie!

De excursie wordt verzorgd door Waterschap De Dommel, en bestaat uit een presentatie en een rondleiding over het terrein. We worden door de excursieleiders ontvangen, waarbij u met koffie of thee gelegenheid hebt om met elkaar bij te praten.

Vervolgens begint een presentatie, waarbij allereerst de werking van een RWZI besproken wordt. Kenmerkend voor de RWZI in Tilburg is de samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en overheid om moderne technieken toe te gaan passen, waaronder beluchting, het terugwinnen van energie en grondstoffen, en het sluiten van kringlopen. Daarna wordt specifiek ingegaan op de bouwkundige en civieltechnische aspecten van een zuiveringsinstallatie. Aansluitend volgt een rondleiding over het terrein, waarbij onder andere het zuiveringsproces en bacteriƫle reiniging aan bod komen. Er is ruim gelegenheid tot interactie met de rondleider en het stellen van vragen.
Waterschap De Dommel beheert het water in het midden van de provincie Noord-Brabant. De RWZI in Tilburg zuivert het afvalwater van de stad Tilburg en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. De zuivering heft een capaciteit van 375.000 eenheden en loost het gezuiverde water op rivier de Zandleij. De hoeveelheid water die er dagelijks gezuiverd wordt is gemiddeld 70.000 kubieke meter per dag of circa 2.900 kubieke meter per uur. Bij extreem veel neerslag kan dit oplopen tot 450.000 kubieke meter per dag. Omdat het ontvangende water de Zandleij slechts 7.200 kubieke meter per uur kan verwerken, wordt het te veel aan water in die gevallen gebufferd in grote vijvers.
Bijzonder aan deze RWZI is dat er energie wordt gewonnen. Door gisting wordt methaangas uit het slib gehaald. Het gas wordt gebruikt om met behulp van een warmtekrachtinstallatie elektriciteit te maken. Hiermee voorziet de zuivering in ongeveer de helft van zijn eigen energiebehoefte. De RWZI in Tilburg is gebouwd in 1972, en diverse malen verbouwd. (Bron: waterschap De Dommel)

Locatie

RWZI Tilburg

Organisator

Bouw- en Waterbouwkunde

Naam en contactgegevens voor informatie

ir. B. Hafkemeijer, contactgegevens zie ledenboek of ing. A. Stalpers

a.stalpers@ziggo.nl

Waterschap De Dommel

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Presentatie
 -  uur Rondleiding
 -  uur Afsluiting