In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer bouwt ProRail een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught en wordt het spoor in Vught deels verdiept aangelegd. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede, onder andere verdwijnen er een aantal overwegen.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Bouw van een extra spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught;
  • De aanleg van een deels verdiept spoor in Vught tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg;
  • Vrije kruising van de sporen naar Eindhoven en Tilburg;
  • De N65 kruist in de toekomst niet meer onder maar over het spoor;
  • Een aantal overwegen worden vervangen door onderdoorgangen of kruisingen bovenlangs;
  • Station Vught wordt verdiept aangelegd maar het monumentale gebouw wordt behouden.

Om dit allemaal te kunnen realiseren bouwt ProRail samen met aannemer BAM eerst een tijdelijk spoor. Over hoe deze grote klus, met veel praktische en technische uitdagingen geklaard moet worden, wordt op verzoek van het KIVI een lezing gegeven door ProRail en BAM.  Bam is de aannemer voor de verlegging van de huidge sporen om plaats te maken voor de aanleg van de verdiepte sporen.

Meer informatie de aanleg van het verdiepte spoor in Vught vindt  op: www.Prorail.nl/vught

Informatie: Paul Migchielsen, E: paul.migchielsen@telfort.nl

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Presentatie door Bas Rodigas van Prorail
 -  uur Presentatie door Martin Bakker van BAM
 -  uur Informele gelegenheid tot stellen van vragen aan beide inleiders