Platform

Het bestuur van de KIVI-afdeling Bouw vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergadering is het platform waar bestuursleden gedachten, suggesties en concrete ideeën bespreken en vervolmaken, om zodoende de doelstellingen te realiseren. Het bestuur bestaat uit enthousiaste leden, die samen de bouwsector in de breedte vertegenwoordigen, door hun bijdragen als architecten, installateurs, constructeurs, wetenschappers en ontwikkelaars, werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid of nog in opleiding.

Actieve leden

Wil je actief meedenken of meewerken om de huidige activiteiten aan te vullen, dan ben je van harte welkom! Laat het weten via het algemene emailadres of persoonlijk aan een der bestuursleden. Het bestuur zal elke bijdrage beoordelen en voor zover mogelijk ondersteunen.

Toetreden tot het bestuur

Uiteraard zijn leden die het bestuur willen komen versterken eveneens welkom. Neem daartoe contact op met een van de bestuursleden. Deze zal de kandidatuur voordragen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Contact

Het bestuur kunt u bereiken via e-mailadres: bouw@kivi.nl

Ton Voets voorzitter
Auke Kremer secretaris
Arjan Klem penningmeester
Antoinette Vietsch lid
Klaas van Breugel lid
Rob Stark lid
Sebastiaan Vork student-lid