Terugblik op 27 november 2023 door

EMC-ESD event in teken van innovaties en nieuwe technologieën

EMC-ESD event in teken van innovaties en nieuwe technologieën

 

 

Het was gezellig druk bij het EMC-ESD event, op 21 november in het Van der Valk Hotel in Vianen.

Met 155 bezoekers waren de zalen goed gevuld en werd er druk genetwerkt.

Nieuw dit jaar waren de demo’s op de stands. Bezoekers konden live zien hoe EMC-metingen gedaan worden en welke apparatuur hiervoor beschikbaar is.

Zowel exposanten als bezoekers konden deze opzet waarderen.

Ook het sterke inhoudelijke programma viel in de smaak.

Tijdens het programma draaide alles om de nieuwste ontwikkelingen en trends rond elektromagnetische compatibiliteit en elektrostatische ontlading binnen de elektronicabranche. Een breed scala aan onderwerpen kwam aan bod, variërend van technologische innovaties tot praktische oplossingen voor veelvoorkomende uitdagingen binnen het vakgebied.  

Nieuwe technologieën
Wenli Shi van de TU Delft opende het event met een overzichtslezing over de stand van zaken rond EMC en ESD. Hij ging in op de invloed van nieuwe technologieën en materialen rond EMC/ESD-preventie. WPT-technologie kan zeer efficiënt EV-charging realiseren, mits voldaan wordt aan speciale veiligheidseisen, aldus Shi. Ook sprak hij over het belang van een holistische benadering bij het ontwerpen van elektronische systemen. Om uitdagingen succesvol aan te pakken, is een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en betrokken partijen noodzakelijk.

Nauwkeurig meten
Na de plenaire lezing van Wenli Shi splitste de groep zich in tweeën op waarbij belangstellenden konden kiezen uit negen presentaties, verdeeld over de dag. Bij veel lezingen moesten stoelen worden bijgeschoven, wat aangeeft hoezeer de onderwerpen leefden onder het publiek. Tom Hartman van de Universiteit Twente en Helko van den Brom van VSL sloten de dag af. Zij vertelden over de vaak complexe uitdagingen die meespelen bij het meten van statische elektriciteit, vooral in relatie tot EMC en ESD.

Het nauwkeurig meten van statische elektriciteit is essentieel voor de elektronicabranche, aangezien dit grote invloed heeft op de betrouwbaarheid van elektronische systemen. Hartman en Van den Brom bespraken tijdens hun presentatie methodieken om betrouwbare en nauwkeurige metingen te garanderen in verschillende omgevingen en onder diverse omstandigheden.   

Samenwerken
Ook dit jaar was een belangrijk onderdeel van het event de mogelijkheid om te netwerken met gelijkgestemde vakgenoten. Bezoekers kregen volop de gelegenheid om nieuwe contacten aan te gaan en relaties op te bouwen met mensen die actief zijn in hetzelfde vakgebied. Ook was er aandacht voor de samenwerking met het personeel van de toekomst. De demo’s en posterpresentaties werden namelijk vanuit onderwijsinstellingen gegeven, zodat studenten en potentiële werknemers alvast informeel konden kennismaken.

Het EMC-ESD event was een inspirerende dag.! Wij danken de exposanten, presentators én bezoekers voor hun aanwezigheid en waardevolle bijdrage.

Download de presentaties van het event op de website.