Nieuwe Breakfast Booster 8 december: Hoe ontwikkel en borg je kennis in de dynamische energietransitie?

Windkracht 5 gespreksleider Edwin Groot- Kabalt gaat met de tafelgasten in gesprek over het borgen en ontwikkelen van cruciale kennis in de turbulentie van de energietransitie.

Is kennis nog macht of is dit model aan vernieuwing toe?

Tijdens de gratis online Breakfast Booster kom je onder andere te weten of kennis nog macht is en hoe bedrijven die in de energietransitie actief zijn optimaal en effectief de kennis kunnen opbouwen en borgen.

Natuurlijk kun je ook meedenken en online meepraten.

Meld je aan en pak deze inspirerende ontbijtsessie mee! 

De tafelgasten van deze Breakfast Booster zijn:

Wendy Dubbeld houdt zich sinds 2010 bezig met energietransitie vraagstukken als zelfstandig adviseur en consultant. Welke cruciale rol neemt het ontwikkelen en borgen van kennis in de energietransitie in? En wat is haar visie op de huidige informatiedeling in bedrijven? Wendy schuift bij ons aan tafel om haar inzichten met je te delen.

Robert Blomme is hoogleraar organisatiegedrag aan Nyenrode Business Universiteit. Tijdens de Breakfast Booster geeft hij zijn visie op wat de grootste knelpunten zijn op het gebied van het ontwikkelen en borgen van kennisdeling.

Roland Ferwerdais directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastruur (NKL). Binnen dit platform werkt hij samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan het realiseren van (publieke) laadinfrastructuur. Ronald neemt je tijdens de online Breakfast Booster mee in het belang van kennis uitwisseling om te kunnen versnellen en innoveren.
Klik hier en meld je nu aan

Nieuwe Breakfast Booster 8 december: Hoe ontwikkel en borg je kennis in de dynamische energietransitie?

Op donderdag 8 december om 08.30 uur organiseert Windkracht 5 een nieuwe online Breakfast Booster! Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan onze ontbijtsessie! 

Windkracht 5 gespreksleider Edwin Groot- Kabalt gaat met de tafelgasten in gesprek over het borgen en ontwikkelen van cruciale kennis in de turbulentie van de energietransitie.

Is kennis nog macht of is dit model aan vernieuwing toe?

Tijdens de gratis online Breakfast Booster kom je onder andere te weten of kennis nog macht is en hoe bedrijven die in de energietransitie actief zijn optimaal en effectief de kennis kunnen opbouwen en borgen.

Natuurlijk kun je ook meedenken en online meepraten.

Meld je aan en pak deze inspirerende ontbijtsessie mee! 

De tafelgasten van deze Breakfast Booster zijn:

Wendy Dubbeld houdt zich sinds 2010 bezig met energietransitie vraagstukken als zelfstandig adviseur en consultant. Welke cruciale rol neemt het ontwikkelen en borgen van kennis in de energietransitie in? En wat is haar visie op de huidige informatiedeling in bedrijven? Wendy schuift bij ons aan tafel om haar inzichten met je te delen.

Robert Blomme is hoogleraar organisatiegedrag aan Nyenrode Business Universiteit. Tijdens de Breakfast Booster geeft hij zijn visie op wat de grootste knelpunten zijn op het gebied van het ontwikkelen en borgen van kennisdeling.

Roland Ferwerdais directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastruur (NKL). Binnen dit platform werkt hij samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan het realiseren van (publieke) laadinfrastructuur. Ronald neemt je tijdens de online Breakfast Booster mee in het belang van kennis uitwisseling om te kunnen versnellen en innoveren.
Klik hier en meld je nu aan