Afdeling Regio Gelderland

Welkom op de site van regio Gelderland

De regio Gelderland organiseert 16 activiteiten per jaar. Dit zijn acht netwerkcafés, vijf excursies c.q. bedrijfsbezoeken, twee seminars en een contactdag voor leden van regio Gelderland. Als u niet in Gelderland woont maar op de hoogte wilt blijven van ons programma kunt u dat aanvinken op de website. Onze activiteiten worden ook bekend gemaakt via: een halfjaarlijks programma en een regio nieuwsbrief (per e-mail).

Netwerkcafé's

We komen bij elkaar op de eerste maandag van de maand. Het is er gezellig en u kunt er ideeën uitwisselen en contacten leggen. Ook wordt er een lezing gegeven over een technisch onderwerp. Niet leden zijn van harte welkom. De netwerkcafés worden gehouden in de Groote Sociëteit in Arnhem.

Excursies

Per jaar organiseren we vijf excursies. We zijn bezig om deze excursie en bedrijfsbezoeken meer interactief te maken. We denken daarbij aan workshops en dergelijke. Ook gaan we bekijken welke tijden de voorkeur hebben.

Seminars

In het voor- en najaar organiseren we een mini seminar. Het eerstvolgende seminar gaat over windenergie en wordt gehouden bij het Industrie Park KleefseWaard. Het seminar in het voorjaar van 2017 gaat over een zeer actueel onderwerp, namelijk Energieopslag.

 

Wanneer u interesse hebt om actief deel te nemen aan onze dynamische groep bestuursleden dan horen we dat graag. U kunt een mail te sturen aan de voorzitter van regio Gelderland: Albert ten Kate (gelderland@kivi.nl).