Frequently asked questions

Wat is KIVI?

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. Het netwerk behartigt de belangen van ingenieurs en ondersteunt haar leden in hun beroepsuitoefening.

Hoeveel leden telt KIVI?

Momenteel telt KIVI ruim 17.500 leden.

Hoe is KIVI ontstaan?

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is opgericht op 1 juli 2004 uit een fusie tussen de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI.

Wat is KIVI regio Haarlem?

Het grote netwerk van KIVI is onderverdeeld in verschillende 'subnetwerken' en wel op verschillende manieren: Vakafdelingen, regionale afdelingen en kringen. KIVI regio Haarlem is een regionale afdeling.

Waar staat KIVI HAA voor?

KIVI HAA is een afkorting die wordt gebruikt binnen KIVI. De afkorting staat voor KIVI regio Haarlem.