Mijnwater Heerlen

De gezamenlijke regio’s Noord en Midden-Limburg en Limburg-Zuid organiseren een Microsoft Teams Webinar over het onderwerp Geothermie/Mijnwaterenergie.

In de voormalige mijngangen onder Heerlen ligt de basis van wat nu een innovatief circulair energienetwerk is, namelijk warm water. Deze laagtemperatuurbron, die warmte maar inmiddels ook koelte levert aan woningen, kantoren, winkels en industriële bedrijven, is zo doorontwikkeld dat het ook restwarmte uit de omgeving benut en bij minder vraag zorgt dat de restenergie in daarvoor bestaande, ondergrondse gangen of energiecentrales met buffervaten wordt opgeslagen. Het startte ooit met een project van de gemeente Heerlen in 2005, toen op verschillende dieptes werd geboord naar het water in de mijngangen, voor de warme bronnen tot wel 700 meter diepte.

Het Heerlens Mijnwaterproject verschilt daarom van andere geothermieprojecten in Nederland. Het was de eerste diepe boring (> 500 meter) voor het winnen van aardenergie. Om die reden werd er ook voor het eerst een aardwarmte-opsporingsvergunning verleend in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet.

Het project werd een bedrijf in 2013 en evolueerde snel. Zo brengt het niet alleen energie uit de mijngangen via ondergrondse leidingen naar de klant, het wisselt ook energie uit via ondergrondse uitwisselstations, tussen gebouwen onderling en de mijngangen. De mijngangen worden nu alleen nog als opslag (buffervat) gebruikt. Het zeer lage temperatuursysteem voor verwarmen (28 °C) en koelen (16°C) beperkt zich niet tot één gebouw, maar voorziet een compleet herstructureringsgebied met diverse functies (wonen, werken, winkelen, zorgen) van duurzame energie. Limburg Energie Fonds van de Provincie Limburg zorgt ervoor dat Mijnwater B.V. haar netwerk kan uitbreiden om nog meer woningen, kantoren, supermarkten en zorgcentra te voorzien van behaaglijke warmte in de winter en aangename koelte in de zomer.  Programma:

De heer Ed Smulders (Technisch Manager bij Mijnwater B.V.) neemt ons mee in de ontwikkeling van het  Mijnwatersysteem en de transitie naar een 5e generatie warmte- en koudesysteem. De corporate bedrijfsfilm van Mijnwater (Nederlands gesproken, Engels ondertiteld) vertelt het verhaal van dit innovatief energiebedrijf in Heerlen.

Ed Smulders gaat in op de volgende onderdelen:

  • Werkingsprincipe en doelstellingen
  • Huidige status en behaalde resultaten
  • Toekomstige activiteiten

Vragen kunnen worden gesteld, zowel vooraf bij aanmelding, als via de chat tijdens de lezing.

We starten om 16.00 uur. Ons advies is om rond 15.45 uur online in te loggen (volgens instructie die wij u na uw aanmelding toezenden). Beoogd einde (afhankelijk van vragen) om 17.30 uur.

Bijzonderheden en aanmelding

  • Vanwege het coronavirus hebben wij ervoor gekozen de lezing in deze vorm aan te bieden. U neemt deel via “Microsoft Teams”.
  • De voertaal is Engels in verband met de deelname van Duitse collega’s van het VDI Duitsland, Niederrheinischer Bezirksverein.
  • Maximaal 200 KIVI-deelnemers kunnen deelnemen.
  • Er zijn geen kosten verschuldigd.
  • Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 2 november 2020. U krijgt dan een instructie en een link toegezonden waarmee u toegang krijgt tot het Teams Webinar Geothermie/Mijnwaterenergie.

Terugblik webinar.

De heer  Ed Smulders heeft de volgende links doorgegeven  voor ’n terugblijk van het webinar: