Vederprijs Telecom Veder Presentatie op 04-04-2023

Bijna ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, reikt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds
Veder een prijs uit aan één of meer wetenschappers, tot de Nederlandse nationaliteit
behorende, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van radio- of
aanverwante wetenschappen of technieken.
Deze prijs wordt de Vederprijs genoemd.

De website Vederfonds (http://www.vederfonds.org/) biedt uitgebreide informatie over de Stichting
Wetenschappelijk Radio-fonds Veder, welke op 4 augustus 1927 is opgericht en over het selectieproces van de prijswinnaar.

De afdeling Telecommunicatie van het KIVI verzorgt de uitreiking van de Vederprijs in een thema
avond waarin de prijswinnaar een presentatie houdt en in een tweede presentatie de
maatschappelijke en technische relevantie van onderwerp van de prijswinnaar wordt belicht.

De Vederprijs gaat dit jaar naar Robbert Schulpen van de Technische Universiteit Eindhoven voor zijn
werk aan ‘millimeter wave channel sounding’.

Uitreiking Vederprijs 2022

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de Brainport Industries Campus (BIC), BIC 1, 5657 BX
Eindhoven.

Programma

De agenda van de bijeenkomst:
17:30 Inloop en ontvangst op de Brainport Industrie Campus
18:00 Opening door Mark Bentum
18:05 “Het belang van 5G onderzoek” – KPN
18:30 “Millimeter-wave Channel Sounding” – Robbert Schulpen
19:00 Considerans uitgesproken door Jacob Groote
19:10 Prijsuitreiking door Françoise Kosters
19:15 Borrel

Presentatie

Presentatie Veder op 04-04-2023

Contactpersoon

Voor vragen kunt contact op nemen met Mark Bentum (m.j.bentum@tue.nl).

Link

De website Vederfonds biedt uitgebreide informatie over de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds
Veder, welke op 4 augustus 1927 is opgericht en over het selectieproces van de prijswinnaar.