Graag praten we je bij welke ontwikkelingen YKE heeft doorgemaakt sinds de laatste ALV van 19 mei 2021. Sluit aan als je meer wilt weten over de plannen van YKE voor 2022 en 2023 en natuurlijk als je zelf iets bij zou willen dragen!
Deze keer doen we er een schepje bovenop en hebben we het gecombineerd met een bezoek aan de 3D betonprinter op de TU/e we aan de ALV te beginnen zodat we elkaar kunnen leren kennen alvorens we met elkaar in discussie treden. We zien je graag tegemoet!
 

Beste Young KIVI Engineer!

Na een vele online bijeenkomsten begin van 2021, organiseert YKE een interessante reeks omtrent 3D print technieken in najaar 2021. Daarnaast was YKE in oktober vertegenwoordigd in de European Young Engineers council meeting, waarbij onze afdeling unaniem de slot voor EYE conferentie voorjaar 2023 heeft weten te bemachtigen! Allemaal positieve ontwikkelingen binnen de jongerenafdeling van KIVI. Om volgend jaar deze beweging voort te zetten willen wij jullie uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering!

Agenda ALV:

 • Ontvangst YKE leden
 • Welkomstwoord
 • Terugblikken op 2021
 • Benoeming van bestuursleden
 • Financieel overzicht 2021
 • Begroting 2022
 • Missie / Visie review sessie
 • Brainstorm: EYE conferentie 2023
 • Brainstorm: YKE branding /merchandise
 • Rondvraag
 • Proosten op de uitdagingen van 2022

We would like to present you the developments YKE has gone through since the last GMM on May 19, 2021. Join us if you want to know more about YKE's plans for 2022 and 2023 and of course if you would like to contribute something yourself!
This time we go the extra mile and combined it with a visit to the 3D concrete printer at the TU/e before starting the GMM so we can get to know each other before discussing. We look forward to seeing you!
 

Dear Young KIVI Engineer!

After many online meetings at the beginning of 2021, YKE is organizing an interesting series on 3D printing techniques in autumn 2021. In addition, YKE was represented in the European Young Engineers council meeting in October, where our department unanimously managed to receive the slot for EYE conference spring 2023. All positive developments within the young department of KIVI. To continue this movement next year, we would like to invite you to our general members meeting!

Agenda GMM:

 • Reception YKE members
 • Welcome
 • Looking back on 2021
 • Appointment of board members
 • Financial overview 2021
 • Budget 2022
 • Mission / Vision review session
 • Brainstorm: EYE conference 2023
 • Brainstorm: YKE branding/merchandise
 • Any other business
 • Toast to the challenges of 2022

Programma

 -  uur (LIVE) 3DCP - Een excursie naar de betonprinter op de TU/e (apart aanmelden via link in intro)
 -  uur (CANCELLED) Diner / Dinner
 -  uur (ONLINE) ALV / GMM
 -  uur (CANCELLED) Borrel / Drinks