Ingenieurs krijgen in hun werk steeds meer te maken krijgen met IT-aspecten zoals Internet of Things, Cyber Security, Big Data en Artificial Intelligence. KIVI zet zich daarom in om kennis en vaardigheden op deze onderwerpgebieden zoveel mogelijk kosteloos aan KIVI-leden beschikbaar te stellen.

Inschrijven voor de online cursussen (Engelstalig) is vanaf nu weer mogelijk. Je kunt kiezen uit de onderstaande onderwerpen. Klik op de link voor meer informatie over de cursus.

Heb je vragen? Stuur een mail naar academy@kivi.nl