De afdeling Bedrijfskunde behoort tot één van de grotere afdelingen binnen KIVI en omvat op dit moment ruim 1500 leden.

Hoofddoelstelling: Hoe kan de afdeling Bedrijfskunde meerwaarde bieden voor KIVI-leden binnen haar verschillende themagebieden, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere afdelingen.

KIVI afdeling Bedrijfskunde heeft de volgende bestuurssamenstelling: 

  • Mick Verbrugge - voorzitter

  • Lon van Zon - secretaris/penningmeester

We zijn bezig om de afdeling te revitaliseren en zoeken nieuwe leden. 

Afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor: 

  • Organisatie van activiteiten van belang voor de leden van de afdeling Bedrijfskunde. Deze activiteiten worden (deels) gedelegeerd aan regionale of sectorale activiteitencommissies. 

  • Het nemen van initiatieven in het belang van de leden. 

  • Onderhouden van contacten bij de universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven in het belang van de leden. 

  • Rapportage aan het stafbureau van KIVI over de activiteiten van de afdeling Bedrijfskunde. 

  • Participatie, indien hiervoor uitgenodigd, in coördinerende en beleidsactiviteiten van het KIVI hoofdbestuur. 

  • Voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

  • Behandeling van vragen, wensen of opmerkingen van leden van de afdeling Bedrijfskunde. 

Toetreden tot het bestuur 

De afdeling Bedrijfskunde is op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur. Hierbij gaat het om leden die zich regionaal dan wel thematisch wil inzetten. Regionaal denken wij aan de gebieden: (Zuid, West/Midden en Oost/Noord. Bij thematisch denken wij aan onderwerpen als onder andere besturen & strategie, informatiestromen & bedrijfsprocessen en risicomanagement & bedrijfsfinanciën. 

Deelname aan het bestuur bied je de mogelijkheid je netwerk danig uit te breiden met name bij de technisch academische instituten, universiteiten en innovatieve bedrijven. 

Indien het bovenstaande je aanspreekt, kun je een keer deelnemen aan een bestuursvergadering. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de Afdeling. De hoofdtaak van nieuw aan te stellen (kandidaats)bestuursleden is het mede uitvoering geven aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. 

Leden hebben in de regel een zittingstermijn van vier jaar. De functie is onbezoldigd, reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en als nodig voor het uitoefenen van de functie worden vergoed. Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar in de regio Utrecht of Online via MS-Teams. 

 

Mick Verbrugge voorzitter
Johan Uitdewilligen Netwerkcoördinator Zuid
Lon van der Zon secretaris / penningmeester
Paul van Bers Netwerkcoördinator Zuid
Rob Broens Netwerkcoördinator Zuid