Afdeling Bedrijfskunde

KIVI is een beroepsvereniging die staat voor ondersteuning van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, het uitdragen van het belang van ingenieurs en technologie voor de maatschappij en het bevorderen van de interactie tussen ingenieurs en het maatschappelijk middenveld. 

Daarbij vormt de Afdeling Bedrijfskunde van KIVI een platform voor alle ingenieurs (ir's en ing's) met een bedrijfskundige (kop) opleiding of een andere opleiding die door hun werk of interesses een binding hebben met het vakgebied bedrijfskunde. Het platform strekt zich uit van studerenden tot gepensioneerden en van beginnende bedrijfskundige ingenieurs tot ingenieurs op de hoogste posten in het bedrijfsleven en bij de overheid. 

De afdeling staat ten dienste van haar leden. De afdeling doet dit door tal van activiteiten te organiseren en haar stem te laten horen op plaatsen waar dit van belang is voor het vakgebied bedrijfskunde. Het bestuur heeft zich tijdelijk tot taak gesteld, het versterken en verbeteren van de afdeling Bedrijfskunde. 

Hierbij richt de afdeling zich op thema’s die samenhangen met besturen & strategie, informatiestromen & bedrijfsprocessen, en risicomanagement & bedrijfsfinanciën. 

Afdeling Bedijfskunde levert?


Activiteiten

De activiteiten die aangeboden worden door de afdeling bedrijfskunde is core business. Mede-bedrijfskundigen en geïnteresseerden ontmoeten op een ondernemende locatie vindt de afdeling belangrijk en draagt daar de grootst mogelijke zorg voor.

Netwerken

Direct contact met en tussen de leden onderling staat bij de afdeling Bedrijfskunde voorop. De afdeling wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle ingenieurs op bedrijfskundig gebied. Ingenieurs, zowel HBO als universitair, uit alle geledingen en branches komen met elkaar in contact en wisselen ervaringen en visies uit tijdens de activiteiten. De afdeling organiseert, meestal op regionaal niveau, vakgerichte presentaties, workshops en bedrijfsbezoeken. Tevens vinden er landelijke activiteiten plaats.