Studie- en alumniverenigingen

Stress is the study association for Business Administration (BA), International Business Administration (IBA) and Industrial Engineering and Management (IEM) of the University of Twente. Stress was founded on May 21st, 1974.​ More information: Study Association Stress - Home 

 

Bekader is the alumni organization for graduates of current business and management studies and predecessors at University of Twente. The primary purpose of the association (vereniging) is to establish, develop and maintain the Twente community of business alumni. Bekader collaborates closely with Study Association Stress and Department of High-Tech Business and Entrepreneurship (HBE), formerly Faculteit Bedrijfskunde. More information: www.bekader.nl.

 

In 1963 Industria was founded by students of the faculty of Industrial Engineering in Eindhoven. Currently, the association has grown to about 1,400 members and is one of the largest study associations of Eindhoven.

The goal of our association is to fulfill the needs of Industrial Engineering students in the broadest definition possible. Currently, we try to meet our goals by taking care of the following: Support our students in studying Industrial Engineering; Give students the opportunity to organize activities through which they can gain useful skills, knowledge, or experience; Help students in orienting on the job market; Integration between the different Industrial Engineering students. More information: www.industria.tue.nl.

 

Alumnia  is de alumnivereniging voor bedrijfskundige ingenieurs die hebben gestudeerd aan de TU/e. Het is een actieve community binnen een sterk ontwikkelde beroepsgroep. Momenteel bestaat het ledenbestand van Alumnia ruim 1.000 leden. Meer informatie op www.alumnia.nl.

 

S.V. Construct is dè studievereniging voor Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde en Civiele Techniek op Hogeschool Saxion te Enschede.

In het midden van 2010 kwamen vier Bouwkunde en Civiele Techniek studenten met deze vraag bij elkaar (studerende op de Saxion Hogeschool in Enschede). Verwonderd door deze vraag en gedreven op zoek naar een goed antwoord werden de eerste activiteiten georganiseerd, waaronder een bezoek aan een architectenbureau en een excursie naar de Noord-Zuidlijn. Hiermee was de basis voor Construct gelegd! Meer informatie op www.svconstruct.nl.

Het Bedrijfskundig Genootschap Delft is de studievereniging van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool in Delft. De vereniging vormt de verbinding tussen de studenten, de opleiding en het bedrijfsleven. Meer informatie op www.bgdelft.nl.

.

Optimum Ipsum is de studievereniging van Technische Bedrijfskunde van Zuyd Hogeschool. Doel is het helpen opbouwen en versterken van de TBK-community door middel van het organiseren van leuke sociale activiteiten. Meer informatie op www.optimum-ipsum.nl

Studievereniging Strategos

Strategos is sinds 2015 dé studievereniging van de opleiding Technische Bedrijfskunde van Hogeschool Rotterdam waar studie en gezelligheid samenkomen. Meer informatie op www.svstrategos.nl.

Scopus is de studievereniging van Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Scopus organiseert verschillende activiteiten op sociaal en studiegerelateerd gebied. Meer informatie op www.svscopus.nl.

De Studievereniging Technische Bedrijfskunde is de meest actieve studievereniging binnen Inholland Alkmaar. De vereniging is op 10 februari 2011 opgericht en zijn er sinds die tijd veel tradities ontstaan die de vereniging maken tot wat zij vandaag de dag is. De studievereniging streeft ernaar om haar leden mogelijkheden te bieden tot kennis verruiming en netwerking met bedrijven, (oud-)studenten, etc. door middel van het organiseren van activiteiten. Meer informatie op www.technischebedrijfskunde.com.